Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej

Vi bor Jernaldervej 308 og er således blandt de 55 parceller, der har udkørsel til Jernaldervej.
Vores erfaring er, at det i myldretiden er meget svært at komme ud fra vores område – især ved venstresving ind mod byen. I krydset indgår en dobbeltrettet cykelsti samt en busholdeplads, der hver især medvirker til dårlige oversigtsforhold.
Det er vores overbevisning at størstedelen af den gennemgående trafik på Jernaldervej skyldes trafikanter, der fra Herningmotorvejen og E45 i nordlig retning vælger frakørsel ved Edwin Rahrs Vej og via Jernaldervej søger til den nordlige del af Aarhus.
Denne trafik vil næppe blive aflastet væsentligt ved en udvidelse af Viborgvej til fire spor.
Hvis trafikken fra Holmstruphøjvej, som beskrevet i hovedløsningen, skal tilsluttes Jernaldervej vil
belastningen i krydset blive ca. femdoblet og forlænge trafikafviklingen tilsvarende.
Samtidigt ødelægger planen vores grønne korridor, og alle bilisterne fra Holmstruphøjvej vil fremover skulle krydse to dobbeltrettede cykelstier, hvilket vi finder uacceptabelt.

Vi vil derfor anmode om, at der etableres et fransk kryds ved Viborgvej, der ifølge teknikkerne ved borgermødet d. 23/10 trafikalt set er en lige så god løsning som en tilslutning til Jernaldervej.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Kruse og Steen Nielsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Steen Nielsen

Indsendt

14/11/2019 14:14

Sagsnummer

HS2866281

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128