Gå til hovedindhold

Høringssvar

Eventuel lukning af Holmstruphøjvej ved Viborgvej

Høringssvar i forbindelse med Aarhus Kommunes påtænkte udvidelse af Viborgvej til 4 spor.

Som ejere af ejendommen Holmstruphøjvej 108, 8210 Aarhus V., vil vi hermed gøre indsigelse mod den påtænkte ændring af tilkørsel til Holmstruphøjvej/Eldalen/Dalbovej via Jernaldervej.

Vi købte i 1980 den ubebyggede grund med matrikelnummer 1nu, som så efterfølgende er blevet til Holmstruphøjvej 108.

Da vi for snart 40 år siden valgte at købe netop den grund til opførelse af vores kommende hjem var det ud fra følgende aspekter.:

• Grunden ligger stort set midt i området med lige langt til Viborgvej og Jernaldervej, hvilket betyder at vi ikke kan høre trafikken fra disse to meget trafikkerede veje.
• Grunden ligger i det østligste hjørne på en lille stillevej med blot 22 husstande og ingen gennemkørsel, det betyder at der alene kommer biler forbi vores hus, hvis de bor i den ende af sløjfen, reelt betyder det at vores ejendom formentlig kun passeres af maks. 10 køretøjer i døgnet.
• Vores grund ligger direkte op til det stisystem der forbinder skolestien der gør, at vore børn helt uhindret af biler havde en sikker skolevej, uanset om de skulle gå på Ellekærskolen eller på Skjoldhøjskolen.
• Så vores valg af netop den grund betød at vi ville blive udsat for mindst mulig, støj, røg og andre påvirkninger.
• Ligeså var der intet i lokalplanen der senere kunne komme og ændre på de for os så vigtige parametre.

Hvis byrådet vælger den løsning der tilslutter Holmstruphøjvej/Eldalen/Dalbovej til Jernaldervej, så ser situationen fuldstændigt anderledes ud for os, så vil vi pludseligt blive nærmeste nabo til stamvejen, og al ind og ud kørende trafik fra ovenstående tre veje, skal passere forbi vores ejendom i en afstand af ca. 20 meter fra vores grund, støjen vil stige markant, og den miljømæssige påvirkning vil nå uanede højder.

Det er så markant en ændring i de vilkår hvorfra vi købte vores grund, at jeg vil anbefale at hvis kommunen træffer beslutning om ud- og indkørsel via Jernaldervej, opkøber vores ejendom til markedsprisen for området, og derved lader os finde et nyt sted at nyde vores pensionisttilværelse, i stedet for at bo midt på en hovedfærdselsåre, med høj påvirkning af røg, støj og møg.

At kommunen overhovet påtænker at flytte vejen, og lægge den nye stamvej klods op at den integrerede institution, er jeg meget forundret over i disse Klima og Miljøtider, har nogen tænk over hvilken miljømæssig påvirkning det er for disse små børn, det er i min optik helt uantageligt at udsætte nyfødte for en så massiv miljøbelastning.

Jeg vil helt undlade at medtage de trafikale udfordringer der allerede er på Jernaldervej, men vil i stedet foreslå, at byrådet tager en tur i bil fra krydset ved ring 2 og Jernaldervej, til enden af Skjoldhøjvej mod vest, en tilfældig eftermiddag.
De vil opleve en vej med massiv kø, en trafik der næsten ikke bevæger sig, og nu påtænker man at tilføre trafikken fra flere hundrede parceller til samme vej, det virker meget ugennemtænkt.

På Jernaldervej er der kun et busstoppested i hver retning med buslomme, alle øvrigt busstop foregår på vejen, hvilket helt stopper trafikken mens der tages passagerer af og på bussen ved hvert eneste stoppested.

Vi foretrækker helt klart at der opsættes lysregulering ved Holmstruphøjvej/Viborgvej, om det bliver et traditionel lyskryds eller et kryds med Fransk løsning er for os ligegyldigt, vælges denne løsning ændres der intet for nogen som helst beboere på Holmstruphøjvej, Eldalen, Dalbovej eller de nuværende beboere på Jernaldervej, samlet set omkring 400 husstande.

Venlig hilsen

Mariann og Ole Lundkvist Andreasen
Holmstruphøjvej 108
8210 Aarhus V.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

ole lundkvist andreasen

Indsendt

17/11/2019 13:43

Sagsnummer

HS5798890

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128