Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny udkørsel via Jernaldervej

Vi har boet på Jernaldervej 390 siden 1990, og har oplevet hvordan trafikken er vokset støt, især de seneste år. Ved at lade trafikken gå fra Holmstruphøjvej ud via Jernaldervej vil trafikken blive en katastrofal flaskehals.
I forvejen er der i dag lange køer i myldretrafikken, hvilket kun vil forværre situationen gevaldigt. Herudover vil det være katastrofalt for cyklister – heriblandt skolebørn – som nu ikke længere har en sikker sti til og fra skolerne, ligesom det at krydse Jernaldervejen som fodgænger for bl.a. at benytte busser, bliver nærmest umuligt og farligt.
Som beboer må man ved denne løsning erkende, at huspriserne vil falde i området, grundet de ovenstående forhold. Her bemærkes også, at vores rekreative område mellem Jernaldervej og Holmstruphøjvej vil blive ødelagt. Netop disse rekreative områder har været med til at forskønne området.
Til sidst skal nævnes, at det bliver en kæmpe belastning for forældre, der dagligt skal aflevere og hente deres børn i Børneinstitutionen for ikke at tale om den trafikstøj og øget luftforurening, der vil blive.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pia Henriksen

Indsendt

17/11/2019 17:22

Sagsnummer

HS5194299

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128