Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

Høringssvar til Miljøvurdering af udvidelsen af Viborgvej til 4 spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

På vegne af C. Flintholm Ejendomme ApS og lejere og ejere af Holmstruphøjvej 4A-G, som er allernærmeste naboer til Viborgvej, fremsendes hermed høringssvar efter deltagelse i Borgermødet 23/10-19.
1.
Vi mener, at der mangler en overordnet plan inkl. afledte effekter i forbindelse med denne udvidelse af Viborgvej til 4 spor:
Vi kan ikke se, at der er lavet undersøgelser af, hvilken afledt effekt udvidelsen har - fra Sommervej og ind i Ringvejssystemet, som i forvejen er under pres. Jo flere biler på strækningen fra Tilst Vestervej til Sommervej, jo flere biler kommer der ind i Ringvejssystemet. For os der dagligt kører på Viborgvej, så betyder udvidelsen af krydsene på strækningen, at trafikken glider på Viborgvej - men går i stå ved Sommervej – og i særdeleshed på strækningen på Ringvejen fra krydset ved Viborgvej og i hvert fald til krydset ved Herredsvejen, hvor mange skal til Skejby Sygehus. Er der blevet regnet på, hvor mange minutter de mange bilister taber, når de holder i kø på Ringvejen?
Vi kan ikke se, at der er lavet undersøgelser af, hvilken afledt effekt denne udvidelse har på behovet for parkeringspladser i Aarhus C. Hvor skal alle de biler, som nu kommer 1 minut hurtigere frem, parkere? Det minut de kommer til at spare, kommer de til at bruge mange gang på at finde en parkeringsplads – og på at holde i kø på Ringvejen
Vi kan ikke se, at der er lavet undersøgelser af, hvilken afledt effekt det har, hvis denne udvidelse kommer til at lukke Holmstruphøjvejs adgang til Viborgvej og flytte udkørslen fra ca. 250 husstande på Holmstruphøjvej til Jernaldervej, hvor der skal passeres dobbeltrettet cykelsti, hvor der på Jernaldervej ikke er buslommer, og hvor der ikke er signalanlæg. Denne løsning indebærer dårlig trafiksikkerhed. Hvis Jernaldervejudkørslen vælges, må forudsætningen være et signalanlæg mellem Holmstruphøjvej Syd og Jernaldervej.
Vi kan ikke se, at der er lavet undersøgelser af, hvordan udvidelsen spiller sammen med den nye plan om at lave linjeføring til Søften/motorvejen via Bredskiftevej, herunder de afledte effekter. Understøtter disse projekter hinanden?
At løse et problem ved at skabe afledte problemer giver ikke mening på den lange bane. Og den melding vi fik på borgermødet om, at Aarhus Kommune naturligvis ville se på problemerne, hvis de opstod, kommer jo til at tage år – og kan jo ikke kan løses med det samme.
Når først udvidelsen er påbegyndt, kan den jo ikke rulles tilbage.2.
Vi mener ikke, at der er tænkt alternative og bæredygtige løsninger til Byrådets ønske om øget fremkommelighed på Viborgvej. Til gengæld mener vi, at udvidelsen opfordrer til individuel trafik og flere biler på vejene, i stedet for at øge fokus på den grønne omstilling og kollektiv trafik.
Vi der bruger Viborgvej har oplevet, at udvidelsen af lyskrydsene på den samme strækning har formindsket kødannelse i betragtelig grad. Så vi mener faktisk ikke, at udvidelsen af Viborgvej er nødvendig.
I de 3-4 år det tager at detailprojektere og bygge udvidelsen, vil Danmark komme tættere på udviklingen af elbiler, elbusser, elcykler og andre alternative transportmåder, så der er ret stor risiko for, at udvidelsen er spildt arbejde.
Vi blev på Borgermødet 23/10-19 gjort opmærksom på, at der ikke kunne ændres på beslutningen om at udvide Viborgvej, da den beslutning er truffet – heller ikke selvom der fremkommer nye informationer om alternativer. Det er vores klare vurdering, at så længe byggeriet ikke er påbegyndt, så er der mulighed for at ændre en allerede truffet beslutning.

3.
Som nærmeste nabo til Viborgvej, så vil vi foreslå, at der laves en økonomisk analyse af, at udvidelsen af Viborgvej flyttes til den nordlige side af vejen fra Sommervej til McDonalds, hvor det kun er erhvervsområder og ikke boligområder der berøres. Vi har fået at vide på borgermødet, at det vurderes, at det er billigere at lægge udvidelsen på den sydlige side af vejen. Men hvor meget billigere er det?

4.
Vi ønsker ikke den franske løsning ved udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborgvej, som vil betyde en ekspropriering af parkeringspladser og fællesarealer tilhørende Holmstruphøjvej 4A-G – med en værdiforringelse af boligerne til følge. Er der regnet med kompensation for denne værdiforringelse? Hvis udvidelsen gennemføres, så kan vi nødtvunget blive nødt til at leve med, at Holmstruphøjvej lukkes ved Viborgvej. Selvom vi jo er mange, der kommer til at køre mange km ekstra for at komme på motorvejen – og dermed også bruge mere tid. Er det regnet ind i det store besparelsesregnskab?

Resume
Drop beslutningen om at udvide Viborgvej til 4 spor, fordi der i dag er fokus på at tænke grøn omstilling og kollektiv trafik
Hvis udvidelsen gennemføres, så bør Holmstruphøjvej lukkes ud mod Viborgvej og der køres ud af området via Jernaldervej, hvor der etableres trafiklys. Udvidelsen bør gennemføres på sydsiden af Viborgvej.
Mvh
Mads og Susanne Flintholm, Holmstruphøjvej 4G, 8210 Aarhus V
C. Flintholm Ejendomme ApS, Skæringvej 88, 8520 Lystrup – ejer af Holmstruphøjvej 4A-F, 8210 Aarhus V
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Susanne Flintholm

Indsendt

17/11/2019 17:29

Sagsnummer

HS6988814

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128