Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelsen af Viborgvej - set i et klima og miljø-perspektiv!

Jeg vil gerne se spørgsmålet omkring udvidelsen af Viborgvej fra denne vinkel:

Vi ved at regeringen og samtlige af partierne i Folketinget - lige på nær Nye Borgerlige - har sat det mål for Danmark, at vi skal have skåret CO2-udledningen ned med 70 % inden længe.
Vi skal tænke klima og miljø ind i alt, hører vi!
Socialdemokratiet og vores klimaminister har udtalt:
"Skal vi for alvor rykke på den grønne omstilling, skal miljø og klima tænkes ind i alle politikområder".
Dette er der også en stigende bevågenhed og forståelse for i brede dele af befolkningen.

Men går vi i Aarhus så egentlig for alvor i den retning?
Svaret må desværre være et nej!

Spørgsmålet er, om verden af i dag ikke har flyttet sig så meget i forhold til dengang for flere årtier siden, da en udvidelse af Viborgvej først kom på tale?
Det er skruen uden ende blot at tænke i flere vejudvidelser som løsningen på de trafikale problemer.
Al erfaring viser, at det inden længe vil kræve endnu flere vejudvidelser til endnu mere trafik.

Opgaven er rent faktisk i stedet, at vi skal have nedbragt udledningen fra transportsektoren, så belastningen på klimaet og miljøet mindskes!
Det må være det nye store punkt, som nu bør rykke helt frem på dagsordenen - også her i byen.

Herudover ved vi, at den stærkt stigende trafik heller ikke ligefrem gavner folkesundheden!
Forureningen herfra koster stort på kontoen for menneskeliv og sygdom.
Og der går jo trods alt rigtig mange år endnu, før transportsektoren over en bred kam bliver bare tilnærmelsesvis emmisionsfri!

I stedet for at poste pengene i disse vejudvidelser - det er rigtig, rigtig dyrt - er det helt nødvendigt at finde andre løsninger!
Jeg vil undlade her at komme med mine egne forslag, når der med garanti er både flere og mere velkvalificerede bud derude.
Vi har dygtige trafikeksperter og forskere med forstand på klima og miljø. I et nært samspil med politikerne bør de kunne finde de helt rigtige og konstruktive løsninger!
Hvis alle de implicerede forener kræfterne, kan vi nå langt.
Jeg tror ikke at opgaven er let, men vi er mange, der tørster efter og forventer nytænkning og alternative løsninger frem for flere af fortidens uholdbare løsninger, vanetænkning og blot endnu mere af samme skuffe!

Det kræver frem for alt mod og vilje til at ændre retning og implementere de virkeligt grønne og holdbare løsninger, som gavner os alle.
Både mennesker, samt klima og miljø.

Mit håb er, at vi i Aarhus vil forstå at udnytte muligheden for at gøre det rette, og at lokalpolitikere - på tværs af partipolitiske skel - vil tage teten så vi, i forhold til nu, kan få os pejlet ind på en rigtig kurs.


Ud fra ovenstående giver det vel næsten sig selv, at jeg ønsker at bevare de nuværende adgangsforhold fra Holmstruphøjvej til Viborgvej. Og jeg ønsker også, at disse forhold må være så gode som mulige for beboerne herude!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Fentz Krogh

Indsendt

18/11/2019 14:31

Sagsnummer

HS6110128

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128