Gå til hovedindhold

Høringssvar

Viborgvej

Som medlem af bestyrelsen i Holmstrup Bakker har jeg de seneste 20 år medvirket i forsøg på at opnå en lysregulering fra Holmstruphøjvej til Viborgvej. Gentagne løfter fra kommunens side er tilsidesat, selvom vi senest i 2014 blev informeret om, at der i budgettet var afsat midler hertil.
Idet jeg finder Teknik og Miljø’s forslag med udkørsel til Jernaldervej helt uacceptabelt, må jeg henstille, at Aarhus Kommune nu endelig indfrier sine talrige løfte om forbedrede trafikforhold for beboerne på Holmstruphøjvej. Den såkaldte ”Hovedløsning” kan alene betegnes som en decideret forringelse, der i sig selv afstedkommer en række andre uheldige konsekvenser for hele vort rekreative område.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hans Bjerre Madsen

Indsendt

20/11/2019 10:50

Sagsnummer

HS4183882

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128