Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej kan have negative konsekvenser for børnsudvikling

En lukning af udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborg vil betyde, at der skal åbnes en passage, som kommer til at være direkte op ad to daginstitutioner. Det vil betyde støjgener for børnene i Bulderby og Jernurten, som dagligt er ude lege. Børnene vil dermed blive påvirke negativt af trafikstøj og øget forurening af bl.a. partikler og NOx. Flere videnskabelige studier viser, at trafik relateret luftforurening og støj øger adfærdsmæssige problemer og ADHD symptomer.
Se f.eks. følgende vedhæftede studier:
Hjortebjerg et al., 2016
Erickson og Newman, 2017
Sunyer et al., 2015
Forns et al., 2016

Derudover benytter institutionerne ofte de grønne, hvilket vil besværliggøres ved at have en større vej som skal krydses.

Alt trafik fra Holmstruphøjvej vil blive ledt ud på Jernaldervej, hvilket vil belaste de trafikale forhold meget kraftigt. Allerede i dag er det meget besværligt at komme ind og ud fra stikvejene på Jernaldervej. Især, hvis der er venstresvingende biler fra disse veje.
Anlægning af et lyskryds på Jernaldervej, hvor en evt. tilkørsel fra Holmstruphøjvej vil ikke afhjælpe problemerne ved udkørsel fra Bronzealdervej, Runevej, Stenaldervej etc. Det vil kræve et større arbejde at gøre Jernaldervej klar til de ekstra biler i myldretiden.
Det øgede antal biler på Jernaldervej vil også belaste krydset ved Jernaldervej / Ringvejen, som dermed vil give væsentligt længere transporttid.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Nørlem Kamp

Indsendt

20/11/2019 21:40

Sagsnummer

HS1692227

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128