Gå til hovedindhold

Høringssvar

Trafik op ad vuggestue

Lukning af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej vil føre en vej direkte forbi de to vuggestuer/børnehaver, som jf. miljøvurderingen dagligt vil føre 1.000-1.500 biler direkte forbi to institutioner, som dermed vil belastes med trafikstøj og luftforurening fra den øgede mængde biler.

Transporttiden på Jernaldervej er meget lang om morgenen og i eftermiddagstimerne, hvor det kan være næsten umuligt at komme ud fra beboelsesområderne på stikvejene. Den øgede mængde biler vil vanskeliggøre det yderligere og give flere farlige situationer, hvor bilister mister tålmodigheden og kører ud når der kun er lidt tid til at krydse vejen.

Allerede i dag er der mange fodgængere, der krydser vejen ved busstoppestederne på Jernaldervej ud for indkørslen til de to vuggestuer/børnehaver, hvilket giver farlige situationer, så anlæg af en tunnel, som to andre steder på Jernaldervej, er en nødvendighed for at give sikker adgang til buspassagerne.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristina Nørlem Kamp

Indsendt

20/11/2019 21:58

Sagsnummer

HS7707993

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128