Gå til hovedindhold

Høringssvar

Luk ikke udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborgvej

Set gennem mine øjne som grundejer på Holmstruphøjvej er jeg nødt til at tale meget stærkt imod hovedforslaget med at lukke Holmstruphøjvejs udkørsel til Viborgvej og i stedet tale stærkt for et fuldt eller delvist reguleret kryds der hvor udkørslen er i dag.
For det første er vi igennem adskillige år gentagne gange er blevet lovet en forbedret udkørselsmulighed, indtil i dag til Viborgvej. Dette vil ingenlunde blive tilfældet ved udkørsel mod den allerede stærkt trafikerede Jernaldervej i stedet. Desuden vil ændringen af udkørslen til at være mod Jernaldervej betyde at et, for vores område, meget attraktivt grønt rekreativt areal vil blive voldsomt spoleret af en tværgående vej. Dette samt øget støj ved udvidelsen af Viborgvej og forringet adgang til vores område, vil have indflydelse på ejendomspriserne, og jeg kunne ønske mig en redegørelse for kompensation overfor områdets beboerne i den forbindelse.
Med alt dette vil jeg derfor tale for et fransk kryds kombineret med en sti-tunnel under Viborgvej ved Eldalen eller for et fuldt lysreguleret kryds. Det bør være muligt at regulere trafiklys med grøn bølge på Viborgvej og dermed ikke sænke fremkommeligheden på Viborgvej i nævneværdig grad ved en sådan løsning.
Des uden er jeg meget bekymret for øgede støjgener for beboerne på Holmstruphøjvej som en formodet øget trafikmængde på Viborgvej vil forårsage, og vil derfor fremsætte ønske om at man medtager velfungerende støjværn fra Viborgvej mod beboelsesområdet på Holmstruphøjvej – i projektet.
Lukning af Holmstruphøjvej mod Viborgvej er på ingen måde en acceptabel løsning. Men i alle tilfælde, må det kræves at der i projektet sikres ordentlige til- og frakørselsforhold for Holmstruphøjvej, hvilket som jeg ser det alene kan ske helt eller delvis lysregulering med grøn bølge.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Jensen

Indsendt

22/11/2019 10:16

Sagsnummer

HS7789146

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128