Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hvad med det store tavse flertal?

Som afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 i Holmstrup Bakker, som repræsenterer alle villaejere på Holmstuphøjvej har vi konstateret et overvældende antal indsigelser imod den af ”Teknik og Miljø” benævnte hovedløsning.
Bestyrelsen må selvsagt i overensstemmelse med vore medlemmer også kraftigt fraråde hovedløsningen. Vores daglige færden i området bekræfter i meget stort omfanget mange af de allerede fremkomne indsigelser af forskellige art.
Bestyrelsen har i årevis kæmpet for en regulering af vor udkørsel til Viborgvej. I ligeså mange år har kommune lovet os forbedringer på vor udkørselsproblemer!
Hovedløsningens oplæg med en udkørsel til Jernaldervej forekommer os helt uacceptabelt alene af den årsag, at Jernaldervej i forvejen tilstødes af i alt 11 ikke regulerede tilkørsler. Trafikmængden på Jernaldervej er vokset ganske betydeligt de senere år – ikke mindst som følge af den afledte trafikmængde fra motorvejens afkørsel ”Aarhus V”, som benytter vejen som genvej til Hasle Torv/Ringvejen. Dette forhold vil næppe ændres, da ”Mercedes-lyskrydset” allerede i dag er helt tilsandet.
Vore aktuelle problemer for udkørslen vedrører i stort omfang højresvingende trafik imod Aarhus Midtby. Denne trafik skal i hovedløsningen omdannes til venstresvingende trafik på Jernaldervej, hvilket selvsagt vil være et næsten umuligt alternativ. Udkørslen til Jernaldervej vil blive et stort kaos!!!
Det er således afdelingsbestyrelsen klare anbefaling, at den længe lovede lysregulering ved Holmstruphøjvejs udkørsel til Viborgvej nu endeligt skal etableres. Dette vil efter bestyrelsen opfattelse på længere sigt være den absolut billigste løsning, idet det kun vil være et spørgsmål om kort tid, før der alligevel skulle etableres et lyssignal ved Jernaldervej – medmindre kommunen endnu engang i adskillige år udviser fuldstændig ligegyldighed overfor dette latente problem.
Afdelingsbestyrelsen henstiller derfor, at byrådet – for en gangs skyld – lytter til de indkomne høringssvar, som alle taler deres klare sprog. Udover de allerede afgivne høringssvar, må heller ikke glemmes det store tavse flertal, som på forhånd desværre allerede for længst har opgivet, at påvirke den endelige beslutning.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen nr. 3
i Holmstrup Bakker
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Agner Madsen

Indsendt

23/11/2019 18:07

Sagsnummer

HS6056069

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128