Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vedr. udvidelse af Viborgvej til 4 spor

Som daglig bruger af den nuværende udkørsel til Viborgvej fra Holmstruphøjvej, er jeg bekendt med de nuværende problemstillinger. Med en vis forundring har jeg oplevet at der flere steder i byen er etableret lyskryds og svingbaner ved langt færre husstande og parceller end i vores kvarter. Så derfor er det velkomment med en udvidelse af Viborgvej, hvor der samtidig sker en forbedring af til- og frakørselsmulighed fra Holmstruphøjvej.
Det er en rigtig god idé at beholde udkørslen fra Holmstruphøjvej hvor den er, primært ud fra muligheden for at komme hurtigt til og fra arbejde, byen o.a. Den øgede trafikbelastning på Jernaldervej og vejføringen forbi en daginstitution virker umiddelbart forkert, og vil bl.a. kræve en lysregulering til Jernaldervej. Vores smukke grønne kile, der er en væsentlig del af sammenhængen i herlighedsværdien i vort kvarter, vil blive delt i to, hvilket vil forringe den daglige glæde ved at bebo området. Faktisk har vi harer, der bor der.....
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørn Bæk

Indsendt

24/11/2019 15:16

Sagsnummer

HS9726452

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128