Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej med lukning af Holmstruphøjvej

Jeg har følgende kommentarer til "Miljøvurdering (VVM) af udvidelsen af Viborgvej til fire
spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej samt udkast til VVM tilladelse" udarbejdet af Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Hovedforslaget er at "Holmstruphøjvej lukkes mod Viborgvej og tilsluttes i stedet Jernaldervej for at give maksimal prioritet, fremkommelighed og sikkerhed for den langskørende trafik ad Viborgvej":

Bemærkninger til hovedforslaget:
1. Den beregnede myldretidsbesparelse på 30-60 sekunder per bil (s.49) ved at lukke Holmstruphøjvej mod Viborgvej vil formentlig tabes længere inde mod Aarhus pga. kø. Den videre færdsel ad Viborgvej fra Sommervej mod Aarhus enten højre/venstre via O2 eller ligeud ad Viborgvej er ikke belyst: her er ofte kø i myldretiden.
2. En intelligent koordinering af signalkryds ved Holmstrupgårdsvej, Holmstruphøjvej og Runevej (s. 48) vil kunne sikre, at den antagede tidsbesparelse per bil ved at lukke Holmstruphøjvej mod Viborgvej vil kunne reduceres, også fordi der alligvel mødes kø længere inde mod Aarhus, jf. pkt. 1.
3. Evt. adgangsforhold fra Holmstruphøjvej via Jernaldervej findes ikke ordentligt belyst, herunder væsentlige sikkerhedsaspekter:
a) Adgangsvejen vil skulle krydse et meget benyttet naturskønt område med cykel- og gangsti samt yderligere en cykelsti ved Jernaldervej. Der er såvel mange beboere som flere børnehaver/ skoler i nærheden, som benytter stierne. Der vil umiddelbart være dårlige sigtbarhedsforhold ved en vejs krydsninger af disse stier med øget risiko for uheld med bløde traffikanter.
b) Adgangvejen ind mod Aarhus vil skulle krydse den meget befærdede Jernaldervej trafik. Dette taler for at et evt. kryds mod Holmstruphøjvej vil skulle signalreguleres.
c) Adgang til/fra Holmstruphøjvej vil være særdeles risikabel og tidskrævende for beboere - ligesom det har været de sidste 10 år mod Viborgvej. Beboerne på Holmstruphøjvej har klaget over disse forhold i mange år. Få nu lavet det gennem mange år efterspurgte lyskryds ved Holmstruphøjvej (uanset hvor trafikreguleringen kommer til at ske)!
d) Adgang fra Holmstruphøjvej mod Arhus vil være endnu mere tidskrævende end idag, fordi Jernaldervej-trafikken enten vil støde til Viborgvej (igen) via Runevej eller via O2. Her taler vi kommunens skat-betalende borgere - og ikke udefra kommende trafikanter.
4. Evt. lokalplan ændringer vedr. Holmstruphøjvej, fx. vedr. sikkerhed, støj, forurening vil kunne medføre klager og økonomiske modkrav fra institutioner samt evt. husejere, som har erhvervet sig en beliggenhed under andre forudsætninger (s.58).

For beboere på Holmstruphøjvej og nærområdet vil variant 2 "Holmstruphøjvej tilsluttet Viborgvej i signalreguleret kryds." være klart at foretrække. Følgende forhold taler for dette:

5. Forbedrede adgangsforhold til/fra området, som beboerne har efterspurgt i mange år.
6. Den nævnte tidsbesparelse ved hovedforslaget kan tilnærmes ved brug af intelligente lyskryds.
7. Lokalplan ændringer minimeres - ift. hvis der skulle åbnes mod Jernaldervej - med indtil nu ikke analyserede forhold: sikkerhed, støj, forurening, økonomiske krav.
8. Økonomisk vil denne løsning nok ikke blive dyrere end den endnu ikke ordentlig belyste foreslåede løsning med Åbning mod Jernaldervej.
9. Det visuelle udtryk af Viborgvej ved variant 2 (s.73) mener vi faktisk er helt og aldeles ligegyldigt sammenlignet med de fordele, som denne længe efterspurgte signalregulering vil have for os beboere på Holmstruphøjvej.

Derudover tilslutter jeg mig den samlede grundejerforenings høringssvar, ligesom øvrige husstande i området: Vi vil snarest gerne have et "intelligent lyskryds" mod Viborgvej.

Tak.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristian Dahl

Indsendt

24/11/2019 17:23

Sagsnummer

HS1507254

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128