Gå til hovedindhold

Høringssvar

Løsning vedr. tilslutning af Munkemosevej/Bymosevej til Viborgvej

Jeg tilslutter mig hovedforslaget som er parallelløsning, hvor Munkemosevej forlænges og tilsluttes krydset ved Sommervej.
Dette skyldes, at det for min familien og jeg vil få store konsekvenser, hvis den direkte løsning blev valgt.
Det ville være forbundet med at en ejendom skulle fjernes og en familien skulle forlade deres hus.
Vi ville få alt trafik fra både Munkemosevej og Bymosevej forbi vores hus, grundet nyt T-kryds.
Der ville være kraftige lysgener direkte ind i vores køkken/stue, både fra trafikken til vores område, men også fra trafikken fra Sommervej ud på Viborgvej, da der ikke er mulighed for at lave nogen form for værn ved den direkte tilslutning. Placeringen af vores hus vil dermed blive væsentligt dårligere end nu, hvilket vil resultere i et stort værditab for ejendommen.
Fordele ved parallelløsningen:
1) Der er mulighed for støj- og lysværn langs hele Bymosevej
2) Vi bevarer et mere ”lukket” kvarter
3) Alle beboere vil have samme trafikmængde som altid. (Den forventede mængde ved køb af ejendommen.)
4) Jævnt fordelt trafikmængde på vejen. Der er væsentligt flere biler ved ungdomsboligerne end der antages. Dette vides pga. optælling af biler på vejen foretaget af Grundejerforeningen Hasle-nyvang.
5) Billigste løsning, som også giver mulighed for tilvalg som støj- og lysværn.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bo Askov Steimann

Indsendt

24/11/2019 17:46

Sagsnummer

HS8115174

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128