Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej

Vi har boet på Holmstruphøjvej siden 1980, og i mere end 30 år har vi ventet på, at kommunen ville indfri sit løfte om en lysregulering (Holmstruphøjvej/Viborgvej). Første gang dette løfte blev givet, var efter et større færdselsuheld med alvorlig personskade. Som midlertidig løsning blev den nuværende svingbås etableret. Siden har vi ventet på Viborgvejs udvidelse.

Det forekommer særdeles uhensigtsmæssigt og uacceptabelt, hvis kommunen vælger at lukke Holmstruphøjvejs forbindelse til Viborgvej. Vi har købt ejendommen i tillid til gældende lokalplaner, der foreskrev en fornuftig forbindelse ind og ud af Aarhus. Forslaget om at lede trafikken fra alle Holmstruphøjvejs husstande ud på Jernaldervej, der i forvejen er overbelastet, skaber kun nye problemer og farlige trafikale forhold.

Det er rystende at opleve, hvordan projektet "Udvidelse af Viborgvej" tilsyneladende kun fokuserer på at gøre Viborgvej til en forlænget frakørselsrampe af E45, og hvordan byens borgere påtænkes nedprioriteret. End ikke de negative virkninger af de alternative løsninger, der har været på tegnebrættet, er fremlagt (eller undersøgt?).

Med nutidens intelligente trafikløsninger vil forsinkelsen af den øvrige trafik som følge af et lyskryds (Holmstruphøjvej/Viborgvej) være minimal og langt inden for det forventelige afstanden til centrum taget i betragtning. I egenskab af landets anden største by kan det vel ikke overraske nogen, at trafikken cirka 5 km fra centrum reguleres af lyskryds og andre bymæssige trafikreguleringer. Sådan er det i alle andre europæiske byer og også mange andre steder i Aarhus.

Vi håber, at kommunen vil prioritere et lyskryds (Holmstruphøjvej/Viborgvej), og at kommunen i overvejelsen af alle andre "muligheder" vil undersøge konsekvenserne for ikke alene beboerne på Holmstruphøjvej, men også beboerne af tilstødende områder, som påvirkes af løsningen.

Med venlig hilsen
Grethe og Bjarne Bilde Nielsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bjarne Bilde Nielsen

Indsendt

24/11/2019 18:35

Sagsnummer

HS2656034

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128