Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej – Støjbelastning, en politisk beslutning

Udvidelse af Viborgvej – Støjbelastning, en politisk beslutning
Formålet med udvidelse af Viborgvej er er øge fremkommeligheden. I praksis ønskes Viborgvej således at tiltrække yderligere trafik og øge gennemsnitshastigheden for denne øgede trafik.
Som beboer på Holmstrupgårdvej 174 oplever jeg i dagligdagen en ganske belastende trafikstøj fra Viborgvej, som den er i dag. Der er tale om dækstøj. Dækstøj er især afhængig af hastighed og trafikmængde. Jeg må derfor formode at der er udsigt til en markant forøgelse i den støjoplevelse jeg har på min grund.
Med mindre der etableres ubrudt støjværn fra Eldalen og frem til ”industrien” på Holmstrupgårdvej. Mere om den senere
Som jeg forstår VVM-redegørelsen, tages der i støjmodellerne udgangspunkt i den nuværende tilladte hastighed og ikke den reelle hastighed. En reel hastighed som er så lav, at der menes at være behov for en udvidelse.
Jeg frygter at den oplevede støjbelastning bliver massivt højere end den er i dag.
Der er tidligere igennem lokalplanlægningen taget stilling til støjværn imellem Viborgvej og parcelhuskvarteret på Holmstrupgårdvej (lokalplan 002, oktober 1978).
Af lokalplanen fremgår ”Bebyggelsen på de enkelte parceller i erhvervsbyggefeltet skal indbyrdes forbindes med ubrudt fast hegn eller en mur af min. 1,8m højde.
Ud over der i lokalplanlægningen tages stilling til støjbegrænsende tiltag, har de folkevalgte i Aarhus kommune igennem kommuneplanlægningen også givet udtryk for at støjgener, med god grund, tages ganske seriøst.
Af kommuneplanen fremgår ”Fremtidige støjgener forebygges gennem en arealplanlægning og anden planlægning, der tager størst mulige støjhensyn”
Som jeg forstår brugen af VVM redegørelsen er der udsigt til at man alene vil leve op til gældende støjkrav og ikke til at man vil forholde sig til den reelt oplevede støj, nu og i fremtiden.
Jeg vil her bemærke at det at leve op til gældende regler svarer til at tage mindst mulige støjhensyn.
Jeg vil derfor anmode om, at der i planlægningen af udvidelsen af Viborgvej og som kommuneplanen angiver, tages størst mulige støjhensyn - og at der dermed bla. etableres støjværn fra Eldalen mod øst og frem til og med industrien i vest
Med venlig hilsen
Michael Kloster Larsen
Holmstrupgårdvej 174
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Kloster Larsen

Indsendt

27/11/2019 11:37

Sagsnummer

HS3626158

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128