Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej - mindre trafik på Jernaldervej?

Parcelforeningen Runebakken ønsker hermed at gøre indsigelse mod hovedforslaget med ændring af adgangsbetjeningen af boligområdet omkring Holmstuphøjvej.

Overordnet mener vi, at vurderingerne i VVM-redegørelsen er baseret på forkerte antagelser af trafik- og støjscenarierne, og at forudsætningerne i Aarhus Kommunes vejplan 2030 konflikter med gennemførelsen af en ny vejstruktur omkring Gellerupparken. Dette vil medføre en reduceret fremkommelighed ad Edwin Rahrsvej, som i vejplanen er angivet som én af de 8 vigtigste indfaldsveje til Aarhus.

Vi mener derfor ikke, at udvidelsen af Viborgvej vil medføre en mindre trafikmængde på Jernaldervej, da det ikke er fremkommelighedsproblemer på Viborgvej, der er skyld i en generel stigning i trafikken på Jernaldervej, men derimod en konsekvens af fremkommelighedsproblemer på Edwin Rahrsvej, hvilket yderligere i fremtiden vil forstærkes af gennemførelsen af ændringer af vejstrukturen omkring Gellerupparken. Disse forhold er ikke beskrevet i VVM-redegørelsen.

Vedhæftet er der nærmere redegjort for indsigelsen.

Formand
Simon B. Leonhard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Simon B. Leonhard

Indsendt

27/11/2019 21:25

Sagsnummer

HS1009060

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128