Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej

Etabler lyskryds ved udkørslen til Viborgvej.
Som formand i afdeling 4. Grundejerforeningen Holmstrup Bakker, bakker jeg op om indlægget fra hovedbestyrelsen Holmstrup bakker Grundejerforening.
Som formand i afd. 4 repræsenterer jeg rækkehusene fra nr. 10 - 88 på Holmstuphøjvej, jeg har konstateret en overvældende opbakning for et lyskryds ved ud kørslen til Viborgvej.
Jeg må selvsagt i overensstemmelse med vore medlemmer også kraftigt fraråde hovedløsningen. Vores daglige færden i området bekræfter i meget stort omfanget mange af de allerede fremkomne indsigelser af forskellige art.
Her er et udpluk af alle de ulemper lukningen af Viborgvej med fører, Passage forbi børnehavens sovepladser, Skolestien til Skjoldhøjskolen gennem skæres, Offentligtransport forringes væsentlig til området ikke klima venligt, Nuværende ejere har købt ejendom i god tro og må nu i møde se værdiforringelse af deres ejendommen, forsinket beredskab, osv.
Hovedløsningens oplæg med en udkørsel til Jernaldervej forekommer os helt uacceptabelt alene af den årsag, at Jernaldervej i forvejen tilstødes af i alt 11 ikke regulerede tilkørsler. Trafikmængden på Jernaldervej er vokset ganske betydeligt de senere år – ikke mindst som følge af den afledte trafikmængde fra motorvejens afkørsel ”Aarhus V”, som benytter vejen som genvej til Hasle Torv/Ringvejen. Dette forhold vil næppe ændres, da ”Mercedes-lyskrydset” allerede i dag er helt tilsandet.
Det er således min klare anbefaling, at den længe lovede lysregulering ved Holmstruphøjvejs udkørsel til Viborgvej nu endeligt skal etableres. Dette vil efter bestyrelsen opfattelse på længere sigt være den absolut billigste løsning, idet det kun vil være et spørgsmål om kort tid, før der alligevel skulle etableres et lyssignal ved Jernaldervej – medmindre kommunen endnu engang i adskillige år udviser fuldstændig ligegyldighed overfor dette latente problem.
Som formand henstiller jeg derfor til, at byrådet – for en gangs skyld – lytter til de indkomne høringssvar, som alle taler deres klare sprog. Udover de allerede afgivne høringssvar, må heller ikke glemmes det store tavse flertal, som på forhånd desværre allerede for længst har opgivet, at påvirke den endelige beslutning.

Med venlig hilsen
Formanden Afdeling nr. 4
i Grundejerforeningen Holmstrup Bakker
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Eigil Hvid

Indsendt

01/12/2019 10:31

Sagsnummer

HS5995294

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128