Gå til hovedindhold

Høringssvar

Behold udkørsel til Viborgvej

Som beboere på Holmstruphøjvej 118 vil vi gerne protestere mod det offentliggjorte hovedforslag, hvor tilslutningen af Holmstruphøjvej til Viborgvej mangler. Planen vil øge trafikken og støjen forbi vores hus, da biler fra Dalbovej nu også skal igennem villakvarteret. Ligeledes vil vi protestere mod at man ødelægger den grønne rekreative kile ved at lave vejgennemføring til Jernaldervej. Dette område bliver brugt som legeområde for områdets børn og det kan ikke undgås at der vil opstå farlige situationer mellem legende børn og biler, da der er dårlige oversigtsforhold. Hovedforslaget gennemskærer den skolesti, der går langs den grønne kile og som sørger for at børn trygt kan færdes til og fra skole uden at skulle krydse en trafikeret vej.
Vi vil på det kraftigste opfordre de bestemmende myndigheder til at tage hensyn til det rekreative område samt vore børns sikkerhed og vælge alternativet med det franske kryds Viborgvej / Holmstruphøjvej.
Mvh.
Michael Mikkelsen
Bente Hviid Rasmussen
Holmstruphøjvej 118
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Mikkelsen

Indsendt

01/12/2019 14:58

Sagsnummer

HS2510049

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128