Gå til hovedindhold

Høringssvar

Støj, forurening, fald i ejendomsværdi

I forbindelse med udvidelse af Viborgvej til 4 spor, har vi store bekymringer i forhold til en væsentlig forøgelse af antallet af biler, som vil resultere i forøgelse af forureningsniveauet og støjniveauet, samt påvirke folkesundhed. De rekreative forhold vil også blive belastet i området.
Derudover har vi også en stor bekymring i at 4 spor udvidelsen vil resultere i at ejendomsværdien af vores hus og grundværdien/ejendomsværdien i området vil falde.

En sammenfatning i hovedtræk af vores bekymringer er som følge:
• Ejendomsværdien/husprisen falder
• Støj niveauet stiger pga. flere biler samt højere hastighed i trafikken (her er støjskærme essentielt i
parallel med Brynhøjvænget)
• Forureningsniveauet stiger pga. flere biler
• Generelt vil det påvirke folkesundhed, som også er beskrevet i VVM undersøgelsen afsnit 7.4:
” Trafikstøj kan påvirke helbredet udtrykt ved f.eks. hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk, øget risiko for hjertesygdomme osv. og luftforureningen fra biltrafikken har betydning for forekomsten af hjertekarsygdomme, lungesygdomme, astmalidelser mv.”
• Naturområdet vil også blive påvirket
Trafikstøj vil påvirke huspriserne

”En undersøgelse fra Miljøstyrelsen for huspriserne på enfamiliehuse i hovedstadsområdet viser, at husprisen falder med ca. 1 procent pr. dB, vejstøjen overstiger 55 dB. En boligs værdi falder isoleret set 25 procent, hvis den ligger tæt på en motorvej eller jernbane, sammenlignet med en lignende bolig uden disse støjkilder tæt på.
En anden undersøgelse fra Realkreditrådet, baseret på baggrund af ca. 20.000 hushandler fra 2009-2013, viser, at et hus på 140 kvadratmeter i gennemsnit koster 165.000 kr. mere, hvis boligen er placeret i et område, hvor vejstøjen er under 55 dB, sammenlignet med en bolig placeret i et område, hvor vejstøjen er mere end 60 dB.”
(Kilde: https://www.bolius.dk/hvor-meget-paavirker-stoej-huspriserne-33854)

Vi støtter ikke om forslaget til en 4 sporet udvidelse af Viborgvej. Løsningen ser vi kun som en kortsigtet strategi der kun giver værdi for fremkommeligheden, men har flere negative påvirkninger på omkring liggende befolkning og miljø som beskrevet foroven.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Shamiran Yousif

Indsendt

01/12/2019 14:59

Sagsnummer

HS9801459

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128