Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse mod at lade Holmstruphøjvej føre igennem Jernaldervej

Forslaget om at lade trafikken fra Holmstruphøjvej føre igennem Jernaldervej er fuldstændig uacceptabel på grund af den nuværende trafiksituation på Jernaldervej og for boligejerne på Jernaldervej 278-408, der bliver direkte rørt af forslaget.

Den nuværende trafiksituation på Jernaldervej:
Den påtænkte løsning vil medføre en væsentlig forøget trafik på Jernaldervej, der i forvejen er hårdt belastet. Som daglig trafikant på Jernaldervej har jeg inden for de seneste år oplevet en væsentlig forværring i trafikken. Det skyldes blandet andet, at en stor del af trafikanterne med daglige ærinder i Århus vælger at køre ad Jernaldervej frem for Viborgvej (herunder trafikanter der kommer fra E45). Således er der mange der vælger at bruge Jernaldervej når de skal ind mod Århus Centrum eller andre områder i byen.
Dette giver blandt andet anledning til daglige i krydset ved Åby Ringvej/Jernaldervej, hvor der ofte opleves køer helt ned til Hasle Bakker og Gymnastikgården når man skal ud på Åby Ringvej.

Med løsningen vil den daglige trafik på Jernaldervej stige og medføre væsentlige gener i form af blandt andet forøget transporttid, for både private billister og for den offentlige transport.

Væsentlig forøget trafik i et boligområde:
Ved at føre Holmstruphøjvej igennem Jernaldervej vil beboerne på Jernaldervej 278-408 opleve en forøgelse af trafikken med 450% i boligområdet. Vi oplever allerede nu problemer når der skal drejes ud på Jernaldervej fra stikvejen. Denne forøgede trafik vil desuden betyde en forringet boligværdi grundet den store stigning i trafikken.

Alt i alt er den påtænkte løsning er uacceptabel for beboerne på Jernaldervej 278-408. Hvorfor vælges der ikke at opføre et simpelt lyskryds for trafikanterne på Holmstruphøjvej mod Viborgvej?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Berg Laursen

Indsendt

01/12/2019 15:28

Sagsnummer

HS3064049

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128