Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til Aarhus Kommune angående udvidelse af Viborgvej

Kære folkevalgte byråd, tag nu den rigtige beslutning engang for alle.
Holmstruphøjvej skal og bør tilsluttes til Viborgvej som et signalreguleret kryds, alle borger i denne bydel har igennem flere år kæmpet netop for denne løsning, da dette er den eneste rigtige løsning for fremkommeligheden samt den mest trafik sikre af alle forslagene.
Holmstruphøjvej skal ikke ledes ud via Jernaldervej set ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt. dette vil betyde at vi skal krydse 2 store stier, hvor den ene er en kraftig trafikeret skolesti, det er stensikkert at her vil opstå farlige situationer, da stien ligger så tæt på Jernaldervej som den gør, det betyder at bilister skal holde øje med et hul i trafikken samtidig med dobbeltrettet trafik på cykelstien, det er ikke optimalt at man nu vil lede 3 gange så mange denne vej. Trafik og støj forbi 2 integreret institutioner, dette kan i ikke mener over for vores børn, som hidtil kun har kunnet høre fuglekvidder på taget. Som alle ved fortæller støjmodellerne et på papiret, men virkeligheden er noget helt andet, se bare på problemerne med Silkeborg motorvejen. Ifølge lokalplanen er vores område omgrænset af et grønt område, og sådan skal det blive, det har vi alle herude købt bolig efter, så hvorfor bruge penge og kræfter på at ændre denne lokalplan. Transformerstation bliver berørt, af en eventuel ny vej og skal dermed flyttes, det er omkostnings tungt at flytte denne.
Forringelse og øget responstid for ambulancer og brandvæsnet, dette kan komme til at koste menneskeliv.
Den rigtige løsning er et signalreguleret kryds ved udkørslen for Holmstruphøjvej til Viborgvej udført som et fransk kryds, således fremkommeligheden fortsat er i højsædet, sløjfning af busstoppestederne, således man aldrig kommer til at stoppe den udadgående trafik fra byen. Der skal etableres en samordning imellem signalanlæggene, således man lade Holmstruphøj komme med i omløbet hvor det giver mindst gene for den indadgående trafik til byen.
Når der snakkes om fremkommeligheden på Viborgvej og krydset Holmstruphøjvej udført som et fransk kryds vil der ingen ophold være for den udadgående trafik, for den indadgående trafik, vil maks 4% opleve en forringelse ud af de 25000 bilister.
Mange andre steder i byen har vi lignende hvor dette ikke giver anledning til problemer, hverken med fremkommelighed eller sikkerhed se nedenstående.
• Hasle Ringvej / Nykersvej
• Hasle Ringvej / Haslegårdsvej
• Viby Ringvej / Åbyhøjgård
Opsummering
Så kære byråd hvorfor tage en skidt beslutning første gang, således der skal ændres og laves tiltag de næste mange år fordi man lod udkørslen ske til en allerede overbelastet Jernaldervej.
• Fransk kryds
• Sløjfning af busstoppe stedet ved Holmstruphøjvej
• Samordning af signalanlæggene, Holmstrupgårdvej / Havkærvej – Holmstruphøjvej – Runevej/Bredskiftevej for den optimale fremkommelighed

Med venlig hilsen
Holmstruphøjvej 113, 8210 Aarhus V.
Anne Marie Skjærlund Pedersen
Michael Levin Bittner
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Levin Bittner

Indsendt

01/12/2019 18:02

Sagsnummer

HS4656347

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128