Gå til hovedindhold

Høringssvar

Værditab og forringelser i bo-kvalitet

I forhold til udkørslen fra Holmstruphøjvej mener jeg, at man bør vælge løsningen med et lyskryds ud mod Viborgvej. Det vil både tilgodese fremkommeligheden på Viborgvej og bevare området omkring Holmstruphøjvej.

Hvis hovedforslaget gennemføres vil det for nogle boliger medføre en væsentlig forringelse af boligkvalitet i form af støjgener og generende lysindfald. Nogle bliver påført en ordentlig rutsjetur fra en rigtig god placering til en virkelig dårlig placering og dermed en værdiforringelse af boligen. For nummer 110's vedkommende går man fra at have 0 biler, der kører direkte forbi til en situation, hvor alle (1500) biler skal køre forbi (- og i øvrigt også direkte op mod husets facade).

Hvis kommunen vælger at gå videre med hovedforslaget håber jeg, at den i det mindste vil vælge at yde kompensation og etablere en form for lys- og støj barriere/hegn, der hvor folk får deres placering i området vendt på hovedet.

Med venlig hilsen
110
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

F Madsen

Indsendt

01/12/2019 19:45

Sagsnummer

HS9826779

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128