Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej til 4 spor

Planerne om udvidelse af Viborgvej til 4 spor. Høringssvar fra Parcelforeningen Runen.Hovedpunkter:

1 Kørsel til og fra Holmstruphøjvej området bør fortsat ske via Viborgvej.
2 Kryds ved Runevej/Jernaldervej/ Bronzealdervej bør reguleres.
3 Cyklister og fodgængere må sikres, også på Runevej.
4 Hjordhøjgårdsvej - under Viborgvej: Virkelig en god ide med muligheder for cykel- og
gangsti.

Indledning.
Vi synes det er dejligt at der kommer 4 spor på Viborgvej, så trafikken lettere glider forbi vores område.
Vi tror ikke på, at udvidelsen af Viborgvej vil gøre Jernaldervej mindre befærdet, som det ellers fremgår af forslaget. Vi kan se, at meget af trafikstrømmen ad Jernaldervej og Runevej kom efter at Silkeborgmotorvejen blev åbnet, og at trafik derfra strømmer ad vejene her.
Dertil kommer den øvrige trafik der går på skrå gennem området. Trafikken går ikke kun til og fra centrum ad rette linjer eller ad ringveje. Den går også ad mindre tværgående veje. Alle forsøger at finde den nærmeste vej. For eksempel benyttes Runevej af mange som genvej eller "smutvej".

Holmstruphøjvej.
Det vil være særdeles uheldigt at få trafikken fra Holmstruphøjvej området tilsluttet til Jernaldervej, hvor der i forvejen er virkelig tæt trafik. Inde på Holmstruphøjvej-området er den foreslåede linjeføring ud til Jernaldervej yderligere uheldig. Dels går den ganske tæt forbi daginstitutioner med støj og forurening for børnene til følge. Dels skærer den cykel- og gangsti over. Herudover forstyrres et område, der i stort omfang benyttes til rekreative formål.
Det grønne område i Eldalen er blevet forskønnet og gjort mere venligt, og er nu et rigtig fint naturområde med vand- og dyreliv. Det vil være rigtig synd at ødelægge dette ved at føre en vej gennem det grønne område op til Holmstrupgårdvej, som nævnt i det alternative forslag.
Derfor ønsker vi at trafikken fra Holmstruphøjvej fortsat går ud til Viborgvej, evt. med lyssignalanlæg.

Krydset Runevej, Jernaldervej og Bronzealdervej.
Det er også nødvendigt at gøre noget i forhold til trafikafviklingen i krydset Runevej/Jernaldervej og Jernaldervej/Bronzealdervej. Vi ønsker regulering af krydsene, for eks. med lyssignalanlæg.
De to kryds er allerede nu kaotiske og vanskelige at passere. Problemet øges ved at der formentlig kommer en stigende trafikmængde ad Runevej til flere butikker og erhvervsvirksomheder, samt gennemkørende trafik til Viborgvej, Bredskiftevej og videre.
Med til at gøre krydset så kaotisk er, at der er mange fodgængere og cyklister, som krydser Jernaldervej fra bebyggelserne og institutionerne syd for Jernaldervej, fx til Aldi, Billigblomst, Loop træning, busser, og fremover til den nye Netto butik v/Viborgvej. Der er ikke cykelstier eller fodgængerfelter. Der opstår dagligt mange farlige situationer, fordi krydsene er så kaotiske og uoverskuelige. Det vil derfor være mere sikkert med for eks. et lyssignalanlæg.
Langs Jernaldervej er der også en dobbeltrettet cykelsti, hvor cyklister tit bliver overset.
Teoretisk set kunne nogle af fodgængerne og cyklisterne benytte underføringer under Jernaldervej. Men det er vanskeligt at få folk til at tage underførings-veje, måske fordi det er en omvej. Mange er dårligt gående, og har svært ved at komme op/ned ad for eks. den stejle trappe ved busstoppet (overfor Holmstrupbyggeriet). Gående og cyklister krydser i hvert fald Jernaldervej i stort tal.
Desuden er der ofte kødannelser på Jernaldervej.

På Runevej er der ofte parkerede biler og lastbiler, hvilket hæmmer trafikafviklingen. Der er lastvogntrafik til erhvervsområderne ved Runevej og Bredskiftevej. Når alt dette blandes med gående og cyklister, så er det farligt. Vi foreslår at der etableres tovejs cykelsti på Runevej og Bredskiftevej.

Hjordhøjgårdsvej.
I det kommunale høringsoplæg nævnes det som en tilvalgsmulighed, at etablere en underføring, der hvor Hjordhøjgårdsvej krydser Viborgvej. Det er en virkelig god idé, da det er vanskeligt og risikabelt for fodgængere og cyklister at krydse vejen dér. Hjordhøjgårdsvej er forøvrigt næsten overtaget af en bilforhandler på den sydlige side af Viborgvej.
Som tværgående og forbedret cykelsti vil Hjordhøjgårdsvej kunne blive en meget fin vej at køre på. Den vil forbinde hovedcykelruterne Brabrand Nord, Tilst samt Skejby/Lisbjerg, som i stjerneform går fra Århus´ forstæder/yderområder og ind til centrum. Fremkommeligheden kunne forbedres meget, evt. med en belægning af stenmel. Passende skiltning vil give brugerne god orientering.
En sådan cykelsti vil kunne blive meget attraktiv for cyklister med arbejde eller ærinde på Skejby Sygehus, lokale erhvervsvirksomheder, mv. Og der bliver meget bedre adgang til at komme rundt i naturområderne i de grønne kiler.
I det større perspektiv vil stien med flere cyklister kunne medvirke til mere bæredygtig trafik i form af færre biler på vejene og hermed reduceret emission fra motorkøretøjer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Parcelforeningen Runen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Svend Eeg

Indsendt

01/12/2019 22:42

Sagsnummer

HS2923508

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128