Gå til hovedindhold

Høringssvar

Viborgvejs udvidelse

Århus Kommune
Teknik og Miljø


Grundejerforeningen Holmstrup Bakker
Hustand: Holmstruphøjvej 100


Vedr. : Planer om udvidelsen af Viborvej, hvilket resulterer i en definitiv lukning af udkørsel
ved Holmstruphøjvej.

Efter at have fulgt sagen gennem længere tid, og sidst for hørt oplægget endnu engang på nyhederne, søndag den 1. dec. , fristes jeg til at indsende min indsigelse på det fremsatte forslag, i håbet om at man i Byrådet, endnu engang, og med lidt sund fornuft ser på de indsigelser, grundejerforeningen allerede har fremlagt.
Hvis man på nuværende tidspunkt, ser på den utrolig store trafikmængde, vi allerede har på Jernaldervej, og at der så i dag er planer om, at man fremover vil lede al trafikken fra Holstruphøjvej ud på Jernaldervej.----Usmagelig- - - Bekostelig-----Kortsigtet, og en løsningsmodel, som må betragtes som en hovsa-løsning uden hoved og hale.

Har i taget højde for den øgede risiko der opstår i forbindelse med vores skoler Ellekærskolen på Jernaldervej og Skjoldhøjskolen på Skjoldhøjvej, og så er der friskolen, og et par børnehaver.............Håber ikke at DØDSULYKKER skal være det, der senere påviser nogen af grundejererforeningens bekymringer.
Nej........ allerede på nuværende tidspunkt er trafikmængengden på Jernaldervej så hektisk i myldretiden, at den ikke kan bære endnu en støm af biler, som skal ledes fra Holmstrup ud på Jernaldervej.
Vi som bor i området, ser helt andre løsningsmodeller.:
1. Den nemmeste og billigste løsning et venstresvingsforbud,
2. Evt. et tradtionelt lysanlæg, " fransk kryds" ,
3. Evt. en parallelvej med Viborgvej, allerede delvis eksisternde Eldalen, der kun skal
vider føres og senere udmunde i lyskrydset ved Viborgvej/ Runevej

På forhånd tak
og god arbejdslyst
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

L.N. Schmidt

Indsendt

02/12/2019 00:33

Sagsnummer

HS7496989

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128