Gå til hovedindhold

Høringssvar

Støjskærmning ved udvidelse af Viborgvej

Til orienteringsmødet den 23/10, blev vi informeret om at formålet med udvidelsen af Viborgvej er at øge trafikken fra mindre vej til Viborgvej samt formindske rejsetiden på det pågældende stykke.

Grundejerforeningen Brynhøjvænget er meget bekymret på vegne af husene på Brynhøjvænget 51 – 63, som er imellem Tilst skolevej og Tilst Vestervej grundet MTMs vurdering vedrørende støjniveauet som allerede er for højt.
Ifølge kortene i figure 7.1 og 7.2 er det dog ikke kun nr. 51-63, der allerede overskrider de 58 dB.

Vi kan forstå at der bliver brugt en støjberegningsmetode udarbejdet af Cowi til både nuværende og fremtidige støjniveau. Kan man få rapporten vedrørende pågældende beregning?
Selv om rapporten siger der ikke kommer forhøjet støj undre det os, at mere trafik ikke medfører øget støj.

Ifølge lokalplan 461 for Tilst (http://webgis.aarhus.dk/lokalplaner/LOKPLAN.150/0461!.pdf) §11, må støjniveauet ikke overstige 55 dB ved boliger ved ny opførsel af boliger eller virksomheder. Hvorfor gælder dette ikke ved nyanlæg af veje?

Lokalplan 782 for de nye boliger ved Tilst Parkvej (http://webgis.aarhus.dk/lokalplaner/LOKPLAN.150/782!.pdf) §10 pålagde den private bygherre at sikre at støjniveauet ikke oversteg 55 dB. Hvorfor gælder det ikke når bygherren er offentlig?

Begge de to ovenstående lokalplaner snakker om en støjgrænse på 55 dB. Hvorfor benytter VVM-undersøgelsen en støjgrænse på 58 dB?

I Århus Kommunes rapport om "Smukke veje - Viborgvej" fra 2001 (https://www.aarhus.dk/media/12035/smukke-veje-viborgvej.pdf), hedder det på side 23 om område 2.3 der omfatter den nordlige side af Viborgvej langs boligerne på Brynhøjvænget: "På længere sigt bør der etableres støjafskærmning. Det kan ske i forbindelse med en eventuel ændring af Viborgvej til 4-sporet vej." Dette kan med fordel gøres nu, sammen med de øvrige anlægsarbejder.

Omkring 1987 fik vi et svar fra Århus kommune om, at alle pengene var brugt til etablering af støjhegn på Grenåvej og derfor kom det nuværende hegn op og stå.

Vores beboere oplever dagligt støjgener. Om sommeren er det svært for dem at opholde sig ugeneret i deres haver. Busser og lastbiler er så høje at chaufførerne kan kigge direkte ned i haverne samt ind i husene. Se vedhæftede billeder.

I jeres udleverede rapport står det nævnt, at vores strækning er nedprioriteret pga. andre områder med tættere beboelse. Vi mener det må være på tide og en kærkommen lejlighed til, at opprioritere vores strækning nu.

I et gammelt Aarhus Amt servitut, beskrives også at hvis Viborgvej udvides med yderligere spor, skal der opsættes et lydhegn. Desværre kan vores husejere ikke finde pågældende dokument.
I et andet dokument beskrives, at der ikke er givet arealerstatning til husejerne til etablering af cykelstien på Viborgvej og at Aarhus Amt opsatte nuværende hegn.

Ovenstående information var også med i tankerne, da nuværende husejere købte hus langs Viborgvej. Uden et lydhegn vil værdien af husene tæt på Viborgvej falde og deres haver vil blive tæt på ubrugelige.

Vi ønsker en højere støjafskærmning, der samtidig formindsker indsynet fra busser og lastbiler imellem Tilst skolevej og Tilst Vestervej ud for parcelhusgrundene 3a til 3aa (Brynhøjvænget 51 – 63).
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Carsten Smitt

Indsendt

02/12/2019 11:34

Sagsnummer

HS1037336

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128