Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelsen af Viborgvej er glimrende! Lukning til Holmstruphøjvej derimod uigennemtænkt.

Jeg har stor respekt for, at Aarhus Kommune arbejder for at forbedre de trafikale udfordringer, byen står med. Deriblandt bifalder jeg, at Viborgvej skal udvides med flere spor.

Jeg er dog én blandt mange hundrede skatteydere i Aarhus, der stiller mig uforstående over for kommunens planlagte lukning af indgang til Holmstruphøjvej fra Viborgvej. Gennemfører man denne beslutning hen over hovedet på de mange beboere på Holmstruphøjvej, herunder mig og min familie, så er man illoyal over for de løfter, området tidligere er blevet givet - gennem en årelang periode.

Tilmed vil en potentiel ny ind- og udgang til Holmstruphøjvej via Jernaldervej skabe et trafikalt kaos.

En sådan ny vejdannelse vil også medføre sundhedsmæssige udfordringer for de mange vuggestue og børnehavebørn, der har deres dagligdag op til den mulige nye vej.

Samme vej vil sprætte områdets eneste sikre skolesti op, således at mange skolebørn i området er tvunget ud på stier, hvorfra biler passerer. Og rigtig mange af dem i myldretiden, hvor også børnene skal til og fra skole.

Kommunens planlagte nye vej smadrer også en del af Holmstruphøjvejs rekreative område.

Dertil må lægges de støjgener, som ufravigeligt vil opstå. Holmstruphøjvejs boliger bliver trafikale og forureningsmæssige gidsler, da trafikken på både Jernaldervej og Viborgvej med sikkerhed vil øges betragteligt, hvilket vi, der har huse mellem disse veje, bliver ofre for.

Det er heller ikke svært at forestille sig, hvor vanskeligt det bliver for os som beboere at komme både til og fra vores hjem, da vi får svært ved at komme væk fra området via Jernaldervej. Det er særdeles vanskeligt allerede nu.

Kære politikere. Jeg håber, I besinder jer og i stedet giver os en alternativ udgang fra Holmstruphøjvej til Viborgvej. Som I kan læse ud fra høringssvarene, så er vi mange, der står uforstående tilbage og håber på, at I fortsat lader os komme til og fra vores hjem via Viborgvej.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marie Adelstorp

Indsendt

02/12/2019 16:57

Sagsnummer

HS7161273

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128