Gå til hovedindhold

Høringssvar

Behold udkørsel til Viborgvej

Vi bor på Holmstruphøjvej 122, og vil gerne protestere mod det offentliggjorte hovedforslag, hvor tilslutningen af Holmstruphøjvej til Viborgvej mangler. Planen vil øge trafikstøjen, da biler fra Dalbovej nu også skal igennem villakvarteret. Ligeledes vil vi protestere mod at man ødelægger den grønne rekreative kile, ved at lave vejgennemføring til Jernaldervej. Dette område bliver brugt som legeområde for områdets børn og det kan ikke undgås at der vil opstå farlige situationer mellem legende børn og biler, da der er dårlige oversigtsforhold. Hovedforslaget gennemskærer den skolesti, der går langs den grønne kile og som sørger for at børn trygt kan færdes til og fra skole uden at skulle krydse en trafikeret vej.
Ligeledes skal man krydse en dobbeltrettet cykelsti, og der er busgener på Jernaldervej. Det vil bliver lige så svært, at komme ud på Jernaldervej, som det er at komme ud på Viborgvej nu.
Vi vil på det kraftigste opfordre de bestemmende myndigheder til at tage hensyn til det rekreative område samt vore børns sikkerhed og vælge alternativet med det franske kryds Viborgvej / Holmstruphøjvej, da vi er blevet lovet forbedring, af udkørsel de sidste 20 år.

Mvh.
Holmstruphøjvej 122
Inge Ilsø Kraul
John Kraul.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

John Kraul

Indsendt

02/12/2019 17:09

Sagsnummer

HS0964098

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128