Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ TIL FIRE SPOR

Hovedforslaget som omhandler lukningen af udkørslen ved Holmstruphøjvej mod Viborgvej og i stedet lede bilisterne via Jernaldervej er uacceptabel!

Den alternative løsning, hvor der opføres et fransk kryds, samt en eventuel opførsel af en tunnel under Viborgvej, så både cyklister, gående og biler i forhold til venstresving kan benytte den, er uden tvivl den bedste løsning.

Vi er meget uforstående overfor forslaget om lukningen af udkørslen ved Holmstruphøjvej til Viborgvej, idet dette vil medføre betydelig forringelse af de rekreative områder, øge trafikken på den allerede belastede Jernaldervej, lede vejen direkte forbi daginstitutioner, overkrydse stinettet, skabe en lang omvej for alle der bor på Holmstruphøjvej og skal nord på. Samt gøre området til et mindre attraktivt sted at bo.
I hovedforslaget tages der kun hensyn til pendleren og ingen hensyn til de folk der rent faktisk har valgt at bo i området.

Da vi for nyligt valgte at flytte ind på Jernaldervej, havde vi længe ledt efter et område uden gennemkørsel, med grønne områder og gode vilkår for børn. Et område som ikke ødelægges af gennemgående veje, støj og miljøbelastning.

Ved gennemførsel af hovedforslaget ødelægges alt det som området er kendt for og det vil medføre store konsekvenser for husstandende i hele området, bl.a. på grund af:

- Jernaldervej er, som bekendt af mange, allerede en enormt belastet trafikåre, hvor mange biler passerer dagligt. Allerede nu er udkørsel fra villakvarteret til Jernaldervej besværlig at bruge, selv når der skal svinges til højere. Udkørslen er begrænset af en cykelsti som skal passeres, busser som spærre vejen og stopper trafikken, grundet manglende busholdeplads og rigtig mange biler på vejen. Ved lukningen af udkørslen ved Holmstruphøjvej mod Viborgvej ledes alle villakvarterets biler ud på den i forvejen overfyldte Jernaldervej. Dette vil uden tvivl skabe endnu større trafikprop og skabe yderlige trafikproblemer på Jernaldervej og ikke afhjælpe Århus’ infrastruktur, men flytte problemerne fra Viborgvej til en i forvejen belastet Jernaldervej. Det er derfor meget nødvendigt at genoverveje hovedforslaget og lytte til beboerne, som ønsker at bevarer de to udkørsler fra boligkvarterene.

- Ved etablering af gennemkørsel via Jernaldervej, bliver intuitioner, som nu ligger ud til det grønne område, vejens nærmeste nabo. En forandring, som både støj, miljø og sikkerhedsmæssigt vil have dårlige konsekvenser for børnene. Udover institutionsbørnene, vil denne gennemkørsel også betyde at det lukkede stisystem forsvinder, og dermed den sikre adgang til skolerne, sammen med muligheden for en ugeneret gåtur fx med barnevogn, samt mulighed for benyttelse af cykelstierne uden at skulle være opmærksom på krydsende biler.

- Forringelse i grundværdi for alle beboere i området.

Derfor må hovedløsningen betegnes som en decideret forringelse, der i sig selv medfører en række andre uheldige konsekvenser.

Den alternative løsning med etablering af et fransk kryds, med tilføjelse af en tunnel til cyklister og gående vil derfor klart være at foretrække for både Holmstruphøjvej og Jernaldervej. Dette af flere årsager bl.a. trafikken ledes herved via forskellige veje, det sikre rekreative område bevares, institutionerne generes ikke unødigt, beboerer på Holmstruphøjvej får sikker udkørsel på Viborgvej. Det er på tide at Århus kommune beviser at miljøbevidste, gennemtænkte og fornuftige løsninger vælges.

Pas på lokalsamfundet og bibehold lokalplanen! Tak.


Med venlig hilsen
Anne og Mads Kaiser, Jernaldervej 292
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Kaiser

Indsendt

02/12/2019 17:13

Sagsnummer

HS1424246

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128