Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udkørsel til Viborgvej fra Holmstruphøjvej skal bevares

Vi har valgt at indgive dette høringssvar i håbet om, at Aarhus Kommune reelt vil inddrage borgernes input i jeres kommende byplanlægning, som i høj grad vil påvirke vores område og dagligdag.

Vi mener at udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborgvej skal bevares. Den rigtige løsning vil være etablering af et trafikreguleret lyskryds, sekundært et fransk kryds, eller tvunget højresving ad Viborgvej.

Vi er positive overfor den forestående udvidelse af Viborgvej til 4 spor, og havde i den forbindelse set frem til, at man ville etablere det lyskryds ved Holmstruphøjvej, som vi er blevet stillet i udsigt gennem de 17 år vi har boet på vejen. Udvidelsen af Viborgvej vil i høj grad komme de trafikanter til gode, som hver dag pendler ind til Aarhus fra andre kommuner. Mens løsningen af trafikafviklingen fra Holmstruphøjvej vil påvirke jeres borgere som har valgt at bo og betale skat i Aarhus Kommune.

Den skitserede løsning med udkørsel via Jernaldervej er uacceptabel pga. en række forhold:

1) Trafikken vil blive ledt op for enden af Holmstruphøjvej og give trafik og støjgener for husejere, som har købt hus under forudsætning af at det er et stille område. Dette vil medføre støjgener og værditab på ejendommen.,

2) Trafikken vil i forslaget blive ledt direkte henover en skolesti, som idag benyttes af områdets børn til at komme til daginstitution eller skole, samt til daglige gåture for beboerne i vores rekreative område. Derefter vil vejen gå direkte forbi daginstitutionenerne Bulderby og Jernurten, hvorefter en dobbeltrettet cykelsti skal kydses for at køre ud på Jernaldervej. Det virker ikke gennemtænkt at man har valgt at præsentere en løsning, som vil forringe trafiksikkerheden så kraftigt, og som samtdigt forringer den investering i de rekreative områder, som kommunen har været med til at etablere gennem årerne,

3) Jernaldervej er i forvejen ekstremt trafikeret og den ekstra mængde trafik fra Holmstruphøjvej vil give anledning til en forøgelse af de farlige situationer der opleves allerede i dag.

Hvorfor ønsker man med prioriteringen af løsningen med udkørsel via Jernaldervej, at forringe forholdene for et af de områder i Aarhus V, som er meget velfungerende. Et område hvor der pga. en forudseende lokalplan er etableret sikre stier som kommer både skolebørn og familer til gode når vi færdes i området? Vi mener at kommunen og byrådet i særdeleshed bør tilgodese kommunens beboere fremfor pendlere, og være med til at sikre at Holmstrumphøjvej og området Holmstrup Bakker fortsat er et godt sted at bo og kan fastholde og tiltrække skatteydere til kommunen.

Mvh. Rikke og Jens Holstborg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jens Holstborg

Indsendt

02/12/2019 20:20

Sagsnummer

HS2230118

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128