Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej

Udvidelsen af Viborgvej….udkørsel til Jernaldervej
Efter at have læst VVM rapporten og deltaget på borgermødet 23. oktober er jeg ikke imponeret over VVM rapporten og forslagene ud fra den.
Vi får en fin VVM rapport over udbygningen af Viborgvej for øget fremkommelighed – dyr og insekter, vandhuller, kultur og fortidsminder – alt er med, som det vel skal være, men mangler der noget?
Ja, om os der bor i området, os som skal tilpasse os lukning af veje, ødelæggelse af grønne områder og sikre stiforbindelser og ikke mindst kraftigt forringet fremkommelighed.
Vi får otte linjer om ”adgangsbetjening” og et dårligt billede!
Adgangsbetjening via Jernaldervej fortæller ikke noget om at det allerede i dag er kaotisk morgen og aften at komme ud på Jernaldervej.
Rapporten siger at trafikken på Jernaldervej på sigt vil falde (s.46 1000 færre biler i 2030) men den øgede belastning af udkørslen til Jernaldervej vil tredoble trafikken ud fra vores tilkørsel (s. 47 der kører 1000-1500 biler ud og ind fra Holmstruphøjvej til Viborgvej i døgnet) og vort område som udgør en fjerdedel af Holmstruphøjvej plus to daginstitutioner og erhverv er anslået 450-500 i døgnet – totalt altså 1450-2000 biler i døgnet.
Jeg spurgte til kommunens tal på aktuel belastning af udkørslen til Jernaldervej efter borgermødet, men det havde man ikke noget på. Derfor ovenstående estimat.
Altså op mod 2000 biler i døgnet som skal ud på Jernaldervej, over en ”tosporet” cykelsti med busholdepladser i begge retninger og videre ud til veje som allerede er pressede (udkørslen til Ringvejen fra Jernaldervej, rundkørslen neden for bakken osv.)
Billedet mellem de yderste huse på Jernaldervej og Daginstitutionen ”Bulderby” viser hvor vejen i givet fald skal føres igennem, efter at have brudt vores lukkede stisystem, som gennem mange år har været sikker transportvej for vores børn på cykel. Samtidig brydes den ro som Kilen giver området.
Der er kun tilbage at erkende at ”adgangsbetjening” via Jernaldervej er en for let, udokumenteret løsning med for mange bivirkninger og så etablere lyskryds / fransk kryds ved udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborgvej.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Wachmann

Indsendt

02/12/2019 20:27

Sagsnummer

HS8331075

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128