Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej ved Eldalen/Holmstruphøjvej

Udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej:
Fortsat opretholdelse af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej vil uanset løsningen være problemfyldt. Udkørslen vil punktere den støjskærm, som skal skærme Holmstruphøjvej 2 og 4 og Eldalens nederste matrikler og som én af de nærmeste beboere til udvidelsen, kan jeg bestemt ikke se hvorfor man skulle bruge over 150 millioner skattekroner, ekspropriere private arealer, påvirke så mange borgere og virksomheder for at udvide kapaciteten og fremkommeligheden på vejen, for så at punktere trafikken med en lysregulering uanset at man kun bremser trafikken i den ene retning.

Udkørslen fra Holmstruphøjvej ligger jo i et "hul" med stejle bakker på både øst- og vestsiden og rent sikkerhedsmæssigt vil en sammenfletning op ad bakke ved en "Fransk løsning" ikke være hensigtsmæssig. Lastbiler, varebiler, biler med anhænger, campingvogn o.l. som kommer fra Holmstruphøjvej, vil have svært ved at accelerere op ad bakken på så kort en distance for derefter at flette ind i traffik som kommer østfra med 70-80 km/t (måske endda mere). Ligeledes må det vel forventes at miljøet og beboere påvirkes yderligere af støj samt øget forurening ved konstante opstarter og accelerationer opad bakke i både øst- og vestgående retning.

Udkørsel fra Holmstruphøjvej til Jernaldervej:
Hovedforslaget med udkørsel til Jernaldervej, kan sagtens blive en god løsning, men der er ingen tvivl om at der ved en tilslutning af Holmstruphøjvej til Jernaldervej, skal etableres en T-kryds løsning på Jernaldervej, som i højere grad tilgodeser de lette trafikanter. Vi har børn i én af daginstitutionerne på Jernaldervej og ser dagligt farlige situationer med bus-passagerer, som skal krydse Jernaldervej, når de skal af eller med busserne. En lysregulering med fodgængerfelt kunne bestemt være en mulighed, som ville højne sikkerheden og samtidig lette udkørsel fra Holmstruphøjvej.

Rystelser og erhvervelse af private arealer:
Ifølge de fremlagte tegninger, ser det ud til at vores matrikel på Eldalen bliver påvirket ved en ekspropriering. Det at miste en smule af vores forhave er vi som sådan ikke rystede over, da vi til gengæld vinder et fortov, en asfalteret vej og støjskærm. Men vi er bekymrede for de rystelser fra tung trafik, som måtte forværres af at vejen kommer tættere på. I forvejen oplever vi jævnligt voldsom resonans i huset fra passerende lastbiler. Hvordan vil vi så påvirkes når højre østgående spor kommer tættere på husmurene? Og jeg vil selvfølgelig gerne påpege at naboerne på Eldalen øst for vores matrikel påvirkes i endnu højere grad.

I den forbindelse, synes jeg det er nærliggende at stille spørgsmåltegn ved nødvendigheden af en løsning med en midterrabat på 3 meter på hele strækningen og for den sags skyld en løsning, hvor udvidelsen udelukkende sker på sydsiden.

F.eks. ved Eldalen, ville det kunne lade sig gøre at forskyde vejen mod nord, da området, i dag består af uudnyttet areal mellem Bredskifte Allé 11 og Viborgvej 322 samt buskads grænsende op til parkeringsarealer ved Bredskifte Allé, for derved at tilgodese beboelsesarealerne på sydsiden. Det lader dog til at man i hovedforslaget i højere grad tager hensyn til æstetik og kommunens politik om "smukke veje", end til grundejerne på de strækninger, hvor vejen kommer særligt tæt på beboelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus Ørnstrand

Indsendt

02/12/2019 22:57

Sagsnummer

HS9682436

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128