Gå til hovedindhold

Høringssvar

Svar ang. omlægning af holmstruphøjvej

Hermed fremsendes min indsigelse imod hovedforslaget ift. Holmstruphøjvej iht. VVM med følgende argumenter:
a: Der mangler en fyldestgørene argumentation for afviklingen af trafikken mod Jernaldervej. Der er store udfordringer omkring busstoppestedet som ikke blive tilgodeset, samt venstre sving ud på Jernaldervej ikke forbedres. Derudover er Jernaldervej i forvejen overbelastet af trafik og kan derfor på ingen måde bakke op om denne mulighed. .
b: Hvordan løses oversigts forhold omkring vuggestue/børnehave så trygheden i stisystemet bevares. Der er tale om en kraftig forringelse af en skolesti/Hovedsti og derved i min optik modstridende med Lokalplan §1 ang. trafiksikkerhed. Der bør ikke ligge en vej der krydser det givende område!
c: Forringelse af det rekreative område "Den grønne kile" hvor der er et rigt dyre liv og er til glæde for de mange børnefamilier og hundeluftere i området

Jeg er klar fortaler for et "fransk kryds" mod Viborgvej, og ser en udkørsel mod Jernaldervej som en stor værdiforringelse af Holmstruphøjvej rekreative område, trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og støj/bilos omkring vuggestue/børnehave. Jeg er enig i Holmstrupbakkers grundejerforeningens betragtninger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Schjødt Lykke Nielsen

Indsendt

02/12/2019 23:17

Sagsnummer

HS5641484

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128