Gå til hovedindhold

Høringssvar

Finurligheder ?

I Jyllandsposten den 2. december 2019 udtaler teknikrådmand Bünyamin Simsek, som understreger, at han endnu ikke har læst høringssvarene, men ønsker at lukke for adgangen fra Holmstrupgårdvej (nok Holmstruphøjvej) til Viborgvej med ordene:

“Vi ønsker ikke at skabe kø ved at lave alle mulige finurligheder og kryds ved villakvarterer, der skal ind på en hovedåre. Det gør ikke noget med lidt mere trafik på Jernaldervej fra villakvarterer, når flere bilister vil vælge Viborgvej med bedre fremkommelighed.”

Med denne noget arrogante udtalelse og forhåndsindstilling fra den øverste chef kan man have en endog meget alvorlig tvivl om de mange høringssvar, der peger på forsat udkørsel til Viborgvej, overhovedet vil få en ren reel og fordomsfri behandling i forvaltningen.

Vi bor på Holmstruphøjvej 233 og vil med lukning af al udkørsel til Viborgvej og en udkørsel for hele området til Jernaldervej få en væsentlig forringelse af vores bolig, livskvalitet og ejendomsværdi, idet al den trafik, som idag kører ud via Viborgvej, vil skulle passere forbi vores hus. Vi er derfor selvfølgelig modstandere af en løsning, hvor udkørsel til Viborgvej bliver lukket.

Jernaldervejsløsningen vil dog i endnu højere grad berøre de to børneinstitutioner. Vejen vil komme til at ligge klods op ad børnehaven med meget store gener i form af trafik med bilos og -støj. Det må være et krav, at der laves en undersøgelse af konsekvenserne for institutionerne ved en Jernaldervejsløsning.

Udkørsel til Jernaldervej vil med den yderligere trafik kræve, at der bliver lavet et lyskryds med, svingbåse og fodgængerovergange, hvilket rent økonomisk vil blive lige så bekosteligt, som en udkørsel til Viborgvej.

Endelig vil vi opfordre Teknik og Miljø samt Byrådet til at vise, at man for en gangs skyld er lydhøre overfor borgernes ønsker, så høringen ikke bare vil blive opfattet som endnu en proforma forestilling.

Den eneste acceptable løsning er fortsat udkørsel til Viborgvej, hvad enten det bliver med højre ind/højre ud, fransk kryds eller trafiklysregulering.

Med venlig hilsen
Kirsten Pallesen og bent Holm Pedersen
Holmstruphøjvej 233
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bent Holm Pedersen

Indsendt

03/12/2019 00:26

Sagsnummer

HS5560890

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128