Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar udkørsel til Viborgvej

Kære medarbejdere ved Aarhus Kommune, Byråd, Bünyamin Simseks mfl.

LYT TIL OS! En udkørsel ud til Jernaldervej vil blive endnu en Aarhus Historie! En Aarhus Historie, der ikke kan laves om, når I først har TVUNGET os væk fra Viborgvej.

Vi bor på Holmstruphøjvej, Holmstrupgårdvej, Jernaldervej m.m.
Vi ser og føler på trafikken i området hver dag og har fingeren på pulsen i området.
I har fået lavet nogle undersøgelser og nogle løsningsforslag, hvor hovedforslaget er en udkørsel fra Holmstruphøjvej via Jernaldervej.
Hverken beboerne på Jernaldervej eller beboerne på Holmstruphøjvej er tilfredse med hovedforslaget.
I har fået lavet undersøgelser med trafiksimuleringer, hvor I har en FORMODNING om, at trafikmængden vil falde på Jernaldervej, når Viborgvej bliver udvidet. Mig som beboer i området, kan informere jer om, at borgerne i området på nuværende tidspunkt bevidst kører udenom Jernaldervej, da Jernaldervej er et trafikkaos. I kommer med en løsning, der ikke er gennemtænkt og allerede meldt ud at I ønsker at gennemføre hovedforslaget på bekostning af den lokale befolkning. ”Finurligheder... Det gør ikke noget med lidt mere trafik på Jernaldervej fra villakvarterer, når flere bilister vil vælge Viborgvej med bedre fremkommelighed” Citat Bünyamin Simseks artikel i Jyllands Posten - 01.12.2019 KL. 19:15 ”Planer om at lukke forbindelse til Viborgvej møder protester”. I bygger i vores baghave og forbedrer fremkommeligheden på bekostning af vores tid. Det er ikke ret mange biler fra Holmstruphøjvej, der vil forstyrre trafikken på Viborgvej, hvis lyskryds bliver programmeret ordentligt.

I løsningerne bliver der enten ikke taget højde for nedenstående eller også bliver de ikke vægtet ret højt.
- Grønne rekreative områder, der bliver ødelagt
- Stisystemer der får krydsende trafik i myldretiden, hvor der normalt kommer børn til dagsinstitutioner og skole. Folk i morgentrafikken er ofte stressede over trafikkaos og fokus på orientering, gående og cykler falder = Farlige situationer der kan undgås blot ved at beholde udkørsel til Viborgvej.
- Lokalplan der skal ændres via rettens vej - dette kommer til at koste yderligere skattekroner
- STORE UFORUDSETE SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER for beboere. Større ventetid for de lokale, som bliver tvunget til at benytte Jernaldervej. Det der er sparet på Viborgvej, er tabt for de lokale på jernaldervej. Vi snakker om få sekunders forsinkelse på Viborgvej for enkelte bilister.
- Længere udrykningstid for politi, brand og redningskøretøjer = tab af menneskeliv
- I øjeblikket opstår der mange farlige situationer på Jernaldervej pga. utålmodige, ligeglade bilister, der bare vil frem i trafikken. Specielt når bybusserne trækker en slange af trafikkanter efter sig.
- Alle os beboere på Holmstruphøjvej vil komme til at øge trafikken yderligere. I Har en formodning om at presset vil falde, det er ikke sikkert!
- Nye støjgener for dagsinstitutioner og beboere.
- Større trafikale problemer på Jernaldervej, som der bliver set bort fra.
- Faldende trafiksikkerhed på Jernaldervej ved en lukning af Holmstruphøjvej, da der vil komme flere beboere ud på Jernaldervej, som vil presse sig ud i myldretiden i vejkryds.
- Ved en lukning til Viborgvej, vil det kræve forbedringer på Jernaldervej, som vil komme til at koste samfundet mange millioner i skattekroner. Dette er der ikke taget højde for, når I taler om besparelser ved at lukke til Viborgvej og åbne op til Jernaldervej


I BØR VÆLGE LØSNINGEN MED ET FRANSK LYSKRYDS PÅ VIBORGVEJ! Det vil overhovedet ikke påvirke trafikken på Viborgvej i det omfang som I antager.
Der kan laves mange foranstaltninger med synkronisering/samkøring mellem lyskryds, så der tages højde for hvornår der bliver grønt ved udkørsel til Viborgvej. Alt trafik ud af byen vil aldrig blive påvirket med en tilkørsel på midten som ved Eskelund. Der skal altid være rødt for Holmstruphøjvej.
I kigger kun på hvad dem på Viborgvej sparer, men hvad med det som vi lokale skatteydere mister i tabt tid. Den tid som bilisterne sparer på Viborgvej ved at lukke den, det taber vi lokale pga Jernaldervej. Hvordan kan det hænge sammen samfundsøkonomisk? ÅBEN ØJNENE! Det hele er ikke så sort på hvidt at Viborgvej skal gøres mere fremkommelig på bekostning af os.
Alle beboere i området vil blive tilfredse med den franske løsning og I vil som politikere stadig have vores opbakning. Det er os der har valgt jer! Kig på det samlede samfundsøkonomiske aspekt, så vil en udkørsel til Viborgvej være at foretrække. Der skal ikke føres mere trafik ind på Jernaldervej.

- Når Viborgvej udvides, så bør I overveje tilvalget med en tunnel under Viborgvej ved Holmstruphøjvej, så en fodgængerovergang kan spares og derved ikke forsænke trafikken på Viborgvej. En tunnel vil fremtidssikre området, når der evt. bliver bygget flere boliger på nordsiden af vejen og også gøre det muligt at forbinde det nuværende stisystem i Holmstrupbakker med supercykelstien til Hasle, Skejby, Marienlyst uafbrudt af lyskryds mm.

- Mere vejbelysning i området omkring Viborgvej bør også tilvælges. Når der cykles via Viborgvej når det er mørkt, er det ikke muligt at se vejen.


Mvh
Holmstruphøjvej 197
Jason Greve Holbech
Sanne Blenstrup Raun Østergaard
Og børnene, som vil blive påvirket af den øgede trafik i området, hvis Viborgvej bliver lukket.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jason Greve Holbech

Indsendt

03/12/2019 11:49

Sagsnummer

HS9261844

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128