Gå til hovedindhold

Høringssvar

Trafiksikkerheden på Borumvej haster allermest

Høringssvar
Udvidelse af Viborgvej til 4 spor mellem Tilst Vestervej og Sommervej

Borum Borgerforening og Borum-Lyngby Fællesråd repræsenterer borgere, der i stort omfang er daglige brugere af Viborgvej. Efter at Region Midtjylland har valgt at nedlægge busrute 112, er vores fulde fokus på mulighederne for at transportere sig sikkert og hurtigt i bil og på cykel.
Vi har følgende bemærkninger i forlængelse af miljøredegørelsen:
1. Det er positivt, at kapaciteten på Viborgvej udvides, så at vejen bliver mere sikker, og så ørkesløst tidsforbrug ved køkørsel nedbringes.
2. Projektets hovedsigte, nemlig at øge fremkommeligheden på hovedvejen, bør holdes i fokus i det videre arbejde.
3. Cykelstien langs Borumvej (fra Langelinies østlige del til eksisterende sti ved Dalton, i alt 2,7 kilometer) bør naturligvis "tilvælges", sådan som et markant byrådsflertal har besluttet. Vi er allerede i en god dialog med Teknik & Miljø om selve udformningen, hvor vi værdsætter, at vores lokale, praktiske kendskab inddrages, idet Cowis anlægsoverslag fra 2018 rummer langt dyrere løsninger end nødvendigt.
4. Cykelstien bør på grund af sin relative enkelhed og ringe tekniske sammenhæng med resten af Viborgvej-projektet detailprojekteres og udføres som det første. Ved borgermødet 23.10.19 blev nævnt, at det samlede projekt for Viborgvejs udvidelse desværre vil kunne strække sig over omkring fem år fra høringsfristens udløb til åbning af sidste etape.
Givet byrådets klare tilkendegivelse - senest i budgetforliget - og givet de livsfarlige forhold for bløde trafikanter på Borumvej vil det være utåleligt, om cykelstien ikke anlægges, så hurtigt det er teknisk og juridisk muligt.
Med venlig hilsen
P.f.v.
Peter Poulsen
Sekretær for fællesrådet
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Borum-Lyngby Fællesråd

Indsendt

01/11/2019 - 23:27

Sagsnummer

HS6931599

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128