Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej

Kommentarer vedrørende udvidelsen af Viborgvej.

• Hvor det er muligt en udvidelse mod nord med 1m bred midterrabat for at få mindst mulig påvirkning af boligområdet mod syd.

• Ved Munkemosevej / Bymosevej er alternativet med den direkte adgang den bedste løsning. Derved undgås at beplantningsbæltet ryddes, og at der skabes større visuel åbenhed mod syd. Hovedforslagets løsning med forlægning af Munkemosevej vil være et meget større og uheldigt indgreb i landskabet.

• I alle tilfælde afskærmning fra Viborgvej af hensyn til støj og synsmæssig nærhed.

• Beplantning af området fra Sommervej mod vest.

Henrik Kruse
Munkemosevej 5
8210 Aarhus V.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henrik Kruse

Indsendt

04/11/2019 - 09:38

Sagsnummer

HS3110359

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128