Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Kukstrup (Århus Planteskole)

Bevar gården Kukstrup.

Ved borgermødet på Skæring skole den 5. februar 2019 pointerede stadsarkitekt Stephen Willacy, at der var planer om at bevare bygningerne, som i dag er benyttet af Århus Planteskole, også kaldet Kukstrup (tidligere Fattiggården).

Skæring området har et stort behov for lokaliteter.

Lokalemanglen er udtalt i området. Egnsarkivet havde tidligere til huse i Skæring skole. Skolens kapacitetsproblemer fik den konsekvens, at Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv har været uden lokaler siden 1. maj 2017. Altså i to et halvt år. Lokalcenter Skæring har trods nyere tilbygning ingen mulighed for at hjælpe egnsarkivet, idet udvidelsen hurtig blev opslugt af stigende aktivitet.

En del af stuehuset vil være særdeles velegnet at indrette som arkiv.

Ud over stuehuset er der flere gode udbygninger, der kan bruges til mange formål.

Der er generelt et akut lokalebehov i området. Derfor er det af afgørende betydning, at vi ikke mister denne mulighed for lokaler i vores nærområde og det lokale arbejdes videre udvikling. Området har et højt aktivitetsniveau med mange frivillige, der bl.a. indgår i kommunens arbejde med aktivering af ensomme.

Ejendommen kan blive til megen glæde og nytte for både unge og ældre i god overensstemmelse med Aarhus kommunes politikker på området.

Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv er under alle omstændigheder i en kritisk situation. Som det fremgår ovenfor, ligger arbejdet i lokalarkivet stille med den konsekvens, at kvaliteten i arbejdet skrider. Vi kan ikke stå inde for den fortsatte situation!

Frode Underlien

Kontaktperson for arkivet

10. december 2019
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Frode Underlien

Indsendt

10/12/2019 16:48

Sagsnummer

HS5501370

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H136

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00