Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Nyt boligområde i Skæring Nord - Helhedsplan

Aarhus Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for området, så der skabes mulighed for at udvikle hele området øst for Grenåvej til boligformål.

Formålet er at give mulighed for, at hele området kan anvendes til boligformål med enkelte offentlige funktioner. Der er et ønske om, at området får flere forskellige boligtyper, herunder rækkehuse, lejligheder og parcelhuse. Dette vil kunne tiltrække forskellige befolkningsgrupper, fx unge, ældre og børnefamilier.

Helhedsplanen skal medvirke til at skabe et attraktivt og levende bykvarter med forskellige boligtyper. Erhvervsområdet vest for Grenåvej forbliver udlagt til erhverv, mens området øst for Grenåvej primært ønskes anvendt til boligformål og enkelte offentlige funktioner.

Materialer (1)

Høringssvar (17)

Skæring Nord

Jeg er enig i at der er trafikale problemer ved krydset Skæring Havvej/Grenåvej der skal gøres noget ved. Før det vælges at lave et kryds ved Føtex, bør det undersøges hvor stor en ande...

Støjafskærmning mod Grenåvej

Vi anbefaler, at der i helhedsplanen åbnes op for muligheden for, at der som alternativ til støjmur ud mod Grenåvej kan arbejdes med alternative løsninger omkring støjafskærmning og at...

Lav bolig bebyggelse, støj fra Grenåvej og trafik afvikling af området.

Mit høringsvar er en videre beskrivelse af høringssvar fra Helle Lønroth. LAV BOLIGBEBYGGELSE Det foreslås, at områdets karakteristika bevares dvs. lav boligbebyggelse (f.eks. parcelhus...

Høringssvar - Skæring Nord

Se vedlagte skrivelse.

Nyt boligområde i Skæring Nord - Helhedsplan

Høringsmaterialet indeholder ikke noget om trafikken fra det påtænkte nye boligområde. Det er en fejl, som bør rettes. Hvis området omkring Kukstrup, øst for Grenåvej, bebygges med et s...

Træer langs Grenåvej som støjvold

Træer der kan minimere støj. Er godt at se på og færdes langs.

Bevar Kukstrup (Århus Planteskole)

Bevar gården Kukstrup. Ved borgermødet på Skæring skole den 5. februar 2019 pointerede stadsarkitekt Stephen Willacy, at der var planer om at bevare bygningerne, som i dag er benyttet a...

Skæring Nord Udvikling

Det er en super god ide at udvikle området, men der skal også bevare områdets kendetegn. Udvikling betyder ikke nødvendig masser nybyggeri, men en bedre miljø for dem de bor her og en a...

Nyt boligområde Skæring Nord

Den evt. planlagte udvidelse af Skæring Nord, vil betyde yderligere (over)belastning af den stærkt trafikerede Skæring Hedevej fra Føtex og ned til Skæring havvej, videre ud mod Grenåve...

Debatoplæg - Nyt boligområde i Skæring Nord - Helhedsplan.

Vil lige gøre opmærksom på, at inden man går i gang med noget som helst, skal man få styr på trafikken på strækningen Skæring Havvej - fra Grenåvej og ned til stranden. Strækningen beny...

Lav bebyggelse, reducér støj, tilkørselsvej, sundhed og bæredygtighed

LAV BOLIGBEBYGGELSE Det foreslås, at områdets karakteristika bevares dvs. lav boligbebyggelse (f.eks. parcelhuse og rækkehuse) og der maksimalt gives tilladelse til byggeri i 1½-2 plan....

Øget trafik på Skæring Skolevej

Mht. udvidelse af boligområde Skæring Nord ... skal man osse se på den øgede trafik det vil give på Skæring Skolevej, både til skolen, sport og andre fritidsinteresser. SKOLEVEJ gir jo...

Debatoplæg - nyt boligområde i Skæring nord.

Jeg har 2 primære indsigelser eller områder som kræver ekstra opmærksomhed 1: Der er behov for at kigge på den trafikale afvikling, dels er Skæring Hedevej belastet i forvejen og Skærin...

Trafikforhold, tilkørsel til området i Skæring Nord

Det er da en god ide at benytte dette område til boligformål. Min kommentar går på Skæringkrydset som det populært kaldes. Krydset er udkørslen fra hele boligområdet på Skæring Hedevej...

Ny helhedsplan for Skæring Nord

Det vigtigste ifm med denne plan er, at der tages hensyn til de trafikale problemer der opstår ifm flere boliger og mere erhverv. Skæring Havvej er i forvejen ekstremt trafikalt belaste...

Nyt boligområde i Skæring Nord

Please do not forget the issue of transport! What road improvements and public transport expansion are planned for Grenåvej, consistent with the increased requirements associated with t...

Udvikling af Skæring Strand

Davs derinde - dette er bare en kommentar til, hvordan jeg synes udviklingen af Skæring Strand skal være. - Synes også, at området skal bevares med store grønne arealer og gamle træer b...
16/12/2019 - 09:31

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H136

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00