Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Flere indspark:

Det vi kender/ konteksten:
I det nye brokvarter langs Søren Frischsvej er kvaliteten af det byggede såvel som de tiloversblevne arealer mellem bebyggelserne af for dårlig kvalitet. Den fadæse skal ikke gentages i det kommende byggeri mellem Lokesvej og Kolonihaverne.
Densiteten her er alt for høj på bekostning af udearealerne, som derfor har meget ringe rekreativ kvalitet.
Så sæt fokus på at få en høj kvalitet både af det byggede og af udearealerne fra start.
Jan Gehl's bybygningsviden kan inddrages og påvirke det kommende byggeri positivt - Så tag endelig fat fra den vinkel!
Bygningerne:
Sørg for en ordentlig differentiering af overgangen mellem det private/ ½-private / offentlige rum. Kollegiebyggeriet på hjørnet af Frischsvej/ Åbyvej er en skændsel og et himmelråbende eksempel på ringe omtanke.
Ang. Altaner: NEJ, det er ikke en menneskeret at have altan - slet ikke når den skal hænge ud i det offentlige rum - som i en billige ferielandsby. Drop den stil. Det er ikke urbant og Lokesvej er altså ikke et ferieområde!
Det er vigtigt for vores forståelse af privat versus offentligt rum, at fx altaner plaseres korrekt. Dvs til den rekreative side af et byggeri = modsat gaden/ gaderummet. Derfor er alene-stående byggerier også dårlige, da de ikke har en indlysende retning og orientering mellem for/bag eller offentlig/privat. Hav fokus på det!
Det er så piv-grimt og misforstået med de Flint Stone-badebyer, der ligger både langs Frischsvej, i Ceresbyen og på Ø.
Parkering:
Vi har i området meget dårlig erfaring med parkering på terræn. Der er under alle byggerier store tomme parkeringskældre, som er for dyre for de unge mennesker. Hvor dumt. Så sørg for at kælderparkering er en DEL af boligens pris. (Evt kan man så leje sin P ud, hvis ikke man selv har bil - Gør et eller andet , som får bilerne væk fra terræn.)
Om det rekreative:
Der er allerede i dag et mærkbart øget brugstryk på de rekreative områder i Ådalen. Derfor er det af yderste vigtighed, at der sættes fokus på
1. Skaf flere - vilde - bolignære rekreative områder
2. Sørg for at dem vi har, ikke overbelastes og sørg for at give dem passende pleje.
Naboskab med kolonihaverne:
Naboskabet til kolonihaverne er i sit udgangspunkt problematisk. Der bliver meget nemt en uværdig grænse mellem de 2 typer med dominans fra Brokvarteret. Indkigsgener er selvsagt ikke ønskværdige. Vi har kolonihaver, fordi vi bor i den tætte by og har brug for den rekreative kvalitet i vores kolonihave. Lad være med at smadre den kvalitet med tæt, høj bebyggelse lige op af vores små træhuse.
Forslag: Lav en tæt begroning af træer i 4-6-8 meters højde mellem de nye byggerier og kolonihaverne. Et lille skov-krat-værk til glæde for alle parter og biodiversiteten. En tydelig grænse som tilgodeser begge parter.
Grundlæggende kvaliteter som skal fremmes:
Menneskekroppen er målestok for det byggede/ bybygning. Huse af gedigen kvalitet og af sunde materialer er et godt udgangspunkt.
Det vi har brug for som menneskedyr er at kunne mærke stilheden og mørket - bare lidt og bare en gang i mellem. HUSK DET. Dvs at det byggede skal være indrettet på en måde, så støj og lys ikke genere hverken de, der bor i de nye huse ELLER naboerne i de tilstødende kolonihaver.
Opholdsarealer nær boligerne skal være af høj kvalitet - ikke et tiloversblevet areal for LAR-løsninger.
Kolonihaveområderne kan ikke fungere som rekreative områder for brokvarteret. Der kan gås tur, men der er ikke ophold for udefrakommende. Vi kan ikke fungere som buffer for parkering eller som rekreativ oase for en alt for tæt bebyggelse i brokvarteret.
Så planlæg mod fredelig sameksistens, bitte sehr/ por favor/ please!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

susanne winther

Indsendt

09/03/2020 18:40

Sagsnummer

HS7628635

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Åbyhøj
Hørings-id

H152

Kontakt

TEKNIK OG MILJØPlan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00