Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

kommuneplan

Vi er blevet bedt om at være med i ny lokalplan for området syd for Lokesvej og har i den forbindelse haft flere møder med bla Teknik & Miljø. Vi er ikke interesseret i at være en del af denne lokalplan, primært fordi vi byggede vores Domicil i 1999 samt byggede til i 2002 og bygningerne fremstår enkle og nutidige, som et nyere byggeri.
Vi har følgende bemærkninger til kommuneplanen : Der blev ved køb af grunden matrikel nr. 5bx (som var en del af nabogrunden 5ai) stillet som betingelse at der rundt om begge matrikler skulle opsættes hegn/mur med adgangs port fra Lokesvej og denne skulle være lukket/aflåst hver aften og nat, dette krav opretholdes naturligvis også fremadrettet da det må antages at der ved køb af matrikel 5ai har været vedlagt kopi af denne aftale. Der blev på samme tid tinglyst en adgangsret til begge ejendomme for lastbiler og det gøres her gældende at de skal kunne vende på pladsen. Vi har svært ved at se hvordan dette ønskes løst men er naturligvis lydhøre.
Lokesvej har siden 1999 ændret karakter iform af erhvervsejendomme er blevet raget ned og der er bygget lejligheder i stor skala, dette medfører enddog meget store adgangsproblemer for varetil/afgang hver dag, grundet private biler parkeret tæt på begge sider af vejen og til tider foran porten, dette problem bør og skal løses hurtigst muligt og kunne ske ved at der i de allerede opførte p-kældre bliver gratis parkering for beboere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Senior Estate

Indsendt

15/03/2020 12:44

Sagsnummer

HS3771849

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Åbyhøj
Hørings-id

H152

Kontakt

TEKNIK OG MILJØPlan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00