Gå til hovedindhold

Høringssvar

Tænk langsigtet

Kære medlemmer af Aarhus Byråd samt Teknik og Miljø

I en årrække har man nu arbejdet på at omdanne de udtjente erhvervsområder omkring Søren Frichs Vej til et nyt boligområde. På mange måder er området blevet forbedret og har fået et tiltrængt løft, men det er også blevet et meget tæt område, hvor rigtig mange mennesker er samlet på et meget lille areal. Derfor ser vi med stor bekymring på den foreslåede ændring af lokalplanen for området syd for Lokesvej, hvor man nu påtænker endnu flere høje bygninger med endnu flere borgere samlet på ganske lidt plads. Det rejser to principielle bekymringer:

IDRÆTSFACLITETER OG GRØNNE OMRÅDER
I den seneste tid har der været et stort opråb fra byens borgere om den manglende indtænkning af idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune. Byrådet prioriteter tilsyneladende høje og beskæmmende boliger i stedet for byrum og faciliteter, hvor borgere i alle aldre kan mødes og dyrke fritiden. Det er i særdeleshed et problem i Åbyhøj, hvor vi kun har én enkelt sportshal, der langt fra dækker det store behov, der er i området. Med den nye store bydel, der i løbet af de seneste år er opstået omkring Søren Frichs Vej, er der også opstået et underskud af grønne områder og andre rekreative områder. Selv om man bor bynært i Åbyhøj betyder det ikke, at kommunen skal undlade at prioritere adgang til grønne områder og ”højt til loftet” for alle borgere.

FORTÆTNING OG GHETTORISIKO
Åbyhøj en bydel, som i dag er omgivet af tætte lejlighedskomplekser i Gellerupparken og Bispehaven, hvor der er betydelige sociale udfordringer. Store tætte boligområder tiltrækker på godt og ondt en bestemt befolkningsgruppe, og jo større og jo tættere området omkring Åby Skole og Lokesvej bliver, jo større risiko er der for, at endnu et ghettoområde tager form. Langt de fleste ønsker adgang til naturområder, sportsfaciliteter, restauranter, byliv, fællesskab, osv. Byrådet har nu en mulighed for at tænke langsigtet og planlægge et område i god balance – i dag og fremover.

Vi anbefaler klart, at byrådet skal undlade at der bygges højt og bygges mere i området. Det kan godt være, at nogle af de eksisterende bygninger er nedslidte og ikke langtidsholdbare, men i stedet for blot at bygge flere højhuse, mere beton og færre træer, så stil i stedet krav om et byggeri, der skaber mulighed for kultur, idræt, fritid, samvær, musik, social udvikling eller andet, der giver både Århus og Åbyhøj en attraktiv profil.

Venlig hilsen

Anette og Kasper Okkels
Fenrisvej 19, Åbyhøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kasper Okkels

Indsendt

23/03/2020 21:50

Sagsnummer

HS8340885

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Åbyhøj
Hørings-id

H152

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00