Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Det er med stor bekymring vi læser materialet som er i høring vedrørende ”et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj. Bekymring fordi vi lige nu er vidner til det store byggeprojekt på Lokesvej, som vi godt nok fik lov at kommentere på i en høringsrunde, men som vi slet ikke kan genkende i den udformning det nu har fået. Vi blev i sidste runde inviteret til møde med kommunen, det blev vi også denne gang ( Corona lagde det møde ned), men alt det vi blev lovet og som ikke optrådte i høringsmaterialet sidste gang er det, der giver bekymring nu: store altaner, voldsomme indkigsgener, voldsom trafik og parkeringskaos. Hvad der lå på tegnebordet og i høringsmaterialet var: ingen altaner mod Lokesvej. Tagterrasser, som havde en kant af grønt miljø, så ingen kunne kigge direkte ned i haverne. Vejtræer. Parkeringskældre og meget lidt trafik på Lokesvej. Og så var Haveforeningerne nævnt, som dem, der skulle være parkering til på Lokesvej, det er faktuelt umuligt. Beboerne fra det nye byggeri har enten flere biler end det kunne forudses eller de ønsker ikke at tilkøbe parkering i parkeringskældrene. Der er altaner over det hele. Voldsomme indkigsgener. Og vejtræer kan vi kigge langt efter.
Når vi nu sidder med de nye planer og kan se, der ikke er taget højde for indkig. Der er ikke noget målestoksforhold på materialet, så man kan ikke se, hvor tæt de nye huse reelt er på kolonihaverne. Selvom dem længst mod kolonihaverne kun er i to etager, så er de meget tæt på haverne. Der mangler et skyggediagram. Det må jo så betyde ingen vinduer mod haveforeningerne eller altaner, hvis man vil holde fast i ”det er vigtigt at, at der tages hensyn til naboområderne, herunder kulturmiljøet ”Haveforeningerne i Åby”.
Stykket fra haveforeninger til Lokesvej er så kort, at det undre os det bliver tilladt med byggeri op til 5 etage. Intet af det byggeri burde være over to etager af hensyn til miljøet og indkigsgener.
Derudover er vi som haveforening nødt til at sige: vi kan ikke være Lokesvejs rekreative område. Allerede nu er vi belastet af mountainbikene, motionister, hunde + deres efterladenskaber, biler (kørsel og parkering). Den måde området er tænkt åbnet op mod haveforeningerne er ikke holdbart. Der er allerede nu med den nye bebyggelse på Lokesvej voldsomt pres. Det er med til at ødelægge kulturen i Haveforeningerne.
Så hæfter vi os ved, der i materialet står: Tegningen angiver, hvordan området måske kan komme til at se ud i fremtiden. ”Måske”, det betyder vi kan vågne op til noget, der tager solen, enhver form for privatliv reduceret til nul på grund af indkigsgener, heftig trakfik, mere trafikkaos, støj og pres på vores i forvejen pressede havegange.
I er nødt til at tænke helt anderledes her med denne plan!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bettina Bech

Indsendt

24/03/2020 20:35

Sagsnummer

HS1816550

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Åbyhøj
Hørings-id

H152

Kontakt

TEKNIK OG MILJØPlan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00