Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra Åbyhøj Fodbold - Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Til Aarhus kommune, Byråd samt Teknik og Miljø.
Åbyhøj Fodbold har omklædning, klubhus og baner tæt på det påtænkte byggeri.
Vi ser med bekymring på den fortætning og dermed øgede trafikmængde og parkerings behov det allerede eksisterende, samt påbegyndte og evt. kommende byggeri, påfører området. Lokesvej og Åbyvej er adgangs vejene til vores baner og omklædnings faciliteter i Kulgården og på Åbyhøj Stadion. En stor del af vores knap 500 ungdoms spillere kommer der til på cykel, gående eller sammen med forældre i bil. De samme veje er iøvrigt også skoleveje for børnene fra Gammel Åby. Allerede nu giver det farlige situationer på vejene, og P pladserne omkring stadion er ofte optaget af langtidsparkerede biler fra boligerne i Åbyen. En yderligere bebyggelse af Lokesvej vil blot gøre dette problem større. Derudover undrer det os, at man planlægger byggeri i denne størrelses orden, uden at der overhovedet følger penge og kvm med til udvidelses af områdets i forvejen sparsomme idræts faciliteter. Vi oplever som idrætsforening et stort pres på vores faciliteter, det være sig såvel gennem tilgang af medlemmer, men også i form af brugere der benytter sig af vores baner uden for klub regi. Vi forstår godt at beboerne i de nye byggerier har brug for områder de kan bruge til idræt og rekreative formål, men det bør være nogle område der følger med når der bygges nyt, og ikke blot nogle grønne pletter der er strøet rundt mellem de nye blokke.
For at løse problemet med trafik og P kaos på de omkring liggende vej, foreslår vi at der til alle boliger bygges underjordiske P anlæg, hvortil alle lejligheder har tilknyttet en P plads som er en del af enten salgsprisen eller huslejen. Vi oplever at der er P kaos på vejene, mens de allerede etablerede underjordiske P pladser står tomme, da ejere og lejere ikke ønsker at betale den høje månedspris. Dette giver ingen mening og problemet vil blot blive større og større jo flere boliger der bliver færdige.
Vi foreslår også at hele, eller en stor del, af området syd for Lokesvej anlægges som rekreativt område som kan aflaste de allerede eksisterende idræts faciliteter og blive et reelt tilbud for områdets nye beboere. Som det er nu, så er der ingen rekreative områder i Åbyen, andet end en nedlagt basket bane og en mudret sø, men til gengæld er der masser af tomme lejligheder, og der er mange flere på vej i anden etape.
Generelt trænger bydelens idræts faciliteter til et kæmpe løft i forvejen, og vi mener ikke der skal bygges flere boliger, uden at dette sker samtidig, så det kunne også være en mulighed at udnytte arealerne således istedet for flere boliger, som dermed udelukker at der på sigt kan etableres de nødvendige idræts faciliteter.
Vedhæftet er billeder af de farlige situationer der opstår som følge af parkering på vejene i området, samt billeder af de næsten tomme underjordiske P huse der allerede er lavet
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Carsten Andersen

Indsendt

24/03/2020 21:17

Sagsnummer

HS4154835

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Åbyhøj
Hørings-id

H152

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00