Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar

Høringssvar til ”nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj”.

Haveforeningen Vesterled fremsender hermed følgende høringssvar til debatoplægget om ”nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj”.

Vi er en haveforening bestående af ialt 142 kolonihaver, hvoraf flere støder op til omtalte område, som den ene af vores ”hovedveje” Akelejevej grænser op til.

Flere af kolonihaveejerne på den nederste del af Akelejevej mod Åbyvej har bygget deres kolonihavehuse i den foreste del af kolonihaven med en afstand af 2,5 meter fra skel ud mod Akelejevej – som man jo må i henhold til ændringen i lejekontrakten mellem Århus kommune og Kolonihaveforbundets Århuskreds – så afstanden herfra og til omtalte område er meget kort.

De kolonihaver der ligger på den nederste del af haveforeningen har haft meget store problemer med overfladevand i haverne og på vejene, hvor den nederste del af Akelejevej er haveforeningens hårdest medtagne vej, med meget store huller fyldt af vand, når det regner meget. Selvom hullerne med jævne mellemrum bliver fyldt op af stabilgrus af kolonihaveejerne, kommer hullerne igen ved næste ekstreme regnvejr.

Kolonihaverne på den nederste del af Akelejevej – haverne nr. 1,2,3,4,5,6 og 140 – er de haver i haveforeningen der har det allerstørste problem med overfladevand og oversvømmelser i haverne, hvor vandet løber fra Akelejevej ind i haverne.

På baggrund af ovenstående foreslår vi følgende:

• Bebyggelsen ud mod Akelejevej flyttes 5-10 meter længere ind på området, så der skabes et større grønt område ud mod Akelejevej. Dette område skal beplantes med træer og buske der kan optage meget vand.
• Der skal samtidig etableres foranstaltninger langs Akelejevej for at minimere problemerne med overfladevand og oversvømmelser. Foranstaltningerne skal sikre at overfladevandet bliver ledt væk fra området.
• Bebyggelsen ud mod Akelejevej – og dermed vores kolonihaver – skal bygges i maksimalt 1 etages højde. Begrundelsen herfor er at flere af kolonihavehusene kun er placeret godt 2,5 meter fra Akelejevej og at alle husene har en højde på 3-4 meter.
• Belægningen på den foreslåede multibane skal være støjhæmmende. Belysning af multibanen skal begrænses, så det ikke er generende for kolonihaverne. Aktiviteterne må ikke være støjende. Aktiviteter på multibanen skal tidsmæssigt være begrænset – og det skal sikres at der ingen aktivitet er efter kl. 21.
• Der skal på området indregnes nok p-pladser – både til beboere og gæster – så der ikke parkeres på Åbyvej eller på haveforeningens matrikel.

På vegne af HF Vesterled
Jan Ahrendt
formand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Haveforeningen Vesterled

Indsendt

25/03/2020 11:36

Sagsnummer

HS4883789

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Åbyhøj
Hørings-id

H152

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00