Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Argumenter i debatten om blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Vi siger tak for fremsendte dokument om debat for området syd for Lokesvej.

For det første synes vi, at det er positivt at man inddrager bymiljøet i det eksisterende bynære industriområde. Vi synes dog, det absolut skinner igennem, at de fremsendte dokumenter fra kommunen er tilvejebragt i samarbejde med private bygherrer. Det er ærgerligt at de få erhverv, som er indtænkt, bl.a. er to nuværende erhverv - "Sisters Point" og "Mercedes Benz Service". Hvorfor er der ikke indtænkt detailhandel fx cafeer, bager eller fitnesscenter. Dette til veje bringer et afgørende spørgsmål. Hvor er idræts- og aktivitetsfaciliteterne indtænkt i denne boligforøgelse? Vores børn, som vokser op og går på Åby Skole har brug for mere plads end det Åby Hallen og nærliggende idrætsfaciliteter kan tilbyde med denne ekspansion. Hvor er vores børns motoriske behov indtænkt i boligudvidelsen?

Yderligere er det svært at forstå, hvorfor der ikke også lægges op til salg af lejligheder til private købere, da dette vil give en større diversitet i beboelsen, som må siges at være en af byggestene i at få et sådan beboelsesområde til at fungere. Dette skal også ses i lyset af, at der på nuværende tidspunkt er mange udlejningsejendomme i form af kollegier, almene boliger og udlejningsejendomme på bl.a. Lokesvej, O. I. Offersensvej, Åbyvej, samt Søren Frichs Vej.

I forhold til de foreslåede etager, er det frustrerende at læse, at den nye bebyggelse er planlagt højere end de nyopførte ejendomme nord for Lokesvej, som nu trapper ned mod det værdifulde og rekreative område med kolonierne og Brabrandstien syd for Lokesvej. Dette vil skærme for solstråler, leg og æstetik.

Slutteligt vil vi tilføje, at det ikke lader til, at kommunen har indtænkt en plan for udvidelsen i selve infrastrukturen. Der er gennem årene tiltagende støj og trafik på Søren Frichs Vej fra Ringvejen og særligt i krydset ved Åby Skole. Hvor er vores børns behov og tryghed i denne boligudvidelse?

Venlig hilsen

Anne Andresen Tønder og Per Paulsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Andresen Tønder

Indsendt

25/03/2020 21:55

Sagsnummer

HS3893995

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Åbyhøj
Hørings-id

H152

Kontakt

TEKNIK OG MILJØPlan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00