Gå til hovedindhold

Høringssvar

Byggeri på Rolighedsvej 16A

Det er en meget mærkelig sag:
1. Den nuværende matrikel er væsentlig større end det oprindelige hus (Strandhuset) med dets oprindelige have afgrænset af en hæk. Området udenfor den oprindelige grund har da også i hospitalets tid været benyttet, bl.a. til dyrkning af grønsager til køkkenet.Hvornår og hvorfor området er blevet 'strukket' hen til Strandvænget vides ikke, men det er jo den forstørrelse af grunden, som har muliggjort, at det overhovedet kan påtænkes at opføre endnu en villa. Har det været i tankerne allerede på dem, som har udformet og senere solgt matriklen? (Regionen, KPC, andre??)
2. På flere høringer omkring det gamle hospitalsområdes fremtid er det gang på gang blevet forsikret, at strandområdet ikke skulle, og ikke måtte, bebygges yderligere.
3. Jeg har overværet to byrådsmøder, men på intet tidspunkt har den relevante rådmand kommet med en begrundelse for at ændre lokalplanen for området. Det kan vel ikke undre, at nogle så spekulerer i, hvilke motiver, der har ligget bag. Og generelt bør det ved en ordentlig forvaltning være sådan, at forslag til ændringer af f.eks. lokalplaner, naturligvis skal ledsages af en begrundelse. Det burde borgmesteren som mødeleder for byrådsmødet indskærpe over for den pågældende rådmand.
4. Af Ango Winters indlæg til støtte for forslaget blev det fremhævet at både huset og matrikelområdet fremstod som forsømte og derfor godt kunne fortjene at 'udvikles'. Matriklen virker ganske rigtig forsømt i dag, men at den nuværende ejer ikke vedligeholder sit område, kan vel ikke bruges som argument for at ændre lokalplanen! I givet fald ville det være ganske nemt for andre ejere at få lokalplaner efter eget hoved.Ejeren burde vel snarere få en henstilling om at vedligeholde området.
5. Huset er klart bevarelsesværdigt, og hele området er både smukt og rekreativt, dog bør der som nævnt henstilles til ejeren at vedligeholde den nævnte matrikel. Der er derfor gode grunde til at opretholde det eksisterende forbud mod yderligere bebyggelse, og der er ikke fremkommet seriøse begrundelser (andet end mulige privatøkonomiske) for at tillade det.
6. Ved at følge denne sag bliver man som borger ikke overbevist om, at der hersker en ordentlig og gennemsigtig forvaltningspraksis i kommunen med udførlige og gode begrundelser for både de eksisterende og de fremtidige regler på byggeområdet.
Af både forvaltningsmæssige og af indholdsmæssige årsager bør den lokalplanændringen derfor afvises..
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Dige Pedersen

Indsendt

15/03/2020 - 22:57

Sagsnummer

HS8254476

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H154

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00