Gå til hovedindhold

Høringssvar

Rolighedsvej 16a

Principielt: Vi protesterer skarpt mod ændring af en lokalplan, der efter nøje forarbejde er vedtaget for kort tid siden.
Grundejerforeningen Vejlby Fed udtrykker den dybeste betænkelighed ved det principielle i, at byrådet påtænker at ændre lokalplan, så lokalplan 1031 efter kort funktionstid afløses af lokalplan 1113.
1031 er udarbejdet efter grundige forarbejder og høringer.
Lokalplaner kan selvfølgelig ændres over tid for at sikre byudvikling, men er også i kraft af deres beskaffenhed et værn mod vilkårlighed, ligesom de er en tryghed for en vis forudsigelighed for borgerne i det område lokalplanen omhandler.
Lokalplan 1113 fremstår som en hovsa plan og ikke som en plan i tråd med byens udvikling. Derfor har vi kraftige og principielle indsigelser mod den.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Grundejerforeningen Vejlby Fed

Indsendt

16/03/2020 - 10:01

Sagsnummer

HS7487642

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H154

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00