Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til den foreslåede bebyggelse på Ndr. Strandvej 7

Kommunen satte i Kommuneplanen i efteråret 2017 rammerne for bebyggelser i bl.a. Risskov. I forlængelse heraf startede man en proces med ophævelse af servitutter og lokalplaner langs Ndr.Strandvej med henblik på fortætning. Denne proces omfattede et borgermøde på Strandskolen i 2018. Hvor der, efter megen kritik af de forøgede byggemuligheder, blev opnået aftale med kommunen om af GVF skulle indgå i afklaring om nye rammer (lokalplaner). GVF har på efterfølgende generalforsamling redegjort for de opnåede rimelige resultater.
Nu viser det sig så at denne proces og alle disse ressourcer - formentlig - har været spildt. Eller i det mindste er der indtil nu ikke er blevet styret efter denne aftale, som sætter rammerne for bebyggelsesgrad, højde mv. Det havde ellers været meget let for kommunen blot at henvise til aftalen, som er under to år gammel.
Nu istedet en høringsrunde som beder om kommentarer til disse på alle parametre væsentlige overskridelser. Herunder 3 butikker uden parkering, og - med henvisning til at Letbanen løber i nærheden - et minimalt antal P-pladser på grunden til de 6 beboelser: 5 alm. + en H-plads!!!
Så igen: Nej tak!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Poul Krarup Jensen

Indsendt

27/05/2020 22:15

Sagsnummer

HS5363856

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H168

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00