Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nabo Gruppen siger nej til at ødelægge lokalmiljøet

Naboerne siger nej tak til at ødelægge lokalmiljøet
I alt for stor udstrækning styres byudviklingen lige nu af fjerne visualiseringer, paroler om byfortætning uden omtanke, regneark og en manglende forståelse for de komplekse dimensioner omkring miljø, hygge og sammenhængskraft, der skaber det Danmark vi elsker.

I nabokredsen nægter vi, at lade Risskov og vores lokalmiljø blive ødelagt af kæmpestore oprejste skotøjsæsker og legoklods paladser (50meter * 11meter * 13meter) samtidigt med at demokratiet udhules til ingenting.

Vi ønsker i stedet en bæredygtig udvikling, hvor nyt og moderne bliver kombineret nænsomt og harmonisk med det eksisterende – Det er ikke tilfældet her.


Det nye projekt ødelægger lokalmiljøet
Der er ingen tvivl om, at det nyeste af rækken af fantasifulde projekter fra bygherren er ”pænere” end de tidligere, men hvad hjælper det, når det sprænger alle givne planer og rammer, skaber en trist præcedens for Risskov, trafik-problemer, P-problemer, skygge problemer og indkigs problemer, for bare at nævne nogle af de mest indlysende.

Det har aldrig været Aarhus Kommunes eller bygherrens intention, at vi skulle opdage planerne, før allersidste øjeblik, og formentligt derfor er materialet heller ikke udsendt. Kommunen ønsker en blankocheck, der i givet fald giver dem mulighed for efterfølgende uden borgerinddragelse at udstede dispensationer pr. matrikel vel at mærke ad libitum og dermed ødelægge et lokalmiljø og en demokratisk tradition, der er skabt over mere end 125 år.


Den eneste arkitektoniske vision er ”Flest mulig m2 på mindst mulig plads”
Det er vist indlysende for enhver, at den nuværende bygning er en af Risskovs absolut grimmeste, men når det er sagt kan alle arkitektoniske visioner jo ødelægges af en bygherres krav om flest muligt m2, der kan omsættes til spekulative gevinster, når bare man ikke selv er nabo til projektet.

Det hele sker selvfølgeligt i ”by-fortætningens hellige navn”, men det er jo med by-fortætning som med vindmøller – Det er bedst, når man ikke selv er nabo!


Det nye projekt (og processen omkring det) er ganske udemokratisk
“All animals are equal, but some animals are more equal than others”.
Sådan skrev Georg Orwell I sin berømte novelle Animal Farm fra 1945.

Når netop dette citat er noget af det første vores tanker ledes hen på, når vi ser på det seneste af en lang række projektforslag fra ejeren, er det ikke uden grund.

Spørgsmålene er mange, og med den seneste debat omkring Aarhus Kommunes rolle i det påtænkte byggeri i på den ellers offentlige strandgrund ved ”Hack-Kampmann huset”, melder der sig en vrimmel af spørgsmål, som vi kræver svar på nu:

1. Hvorfor skal en kun 2 år gammel gennemarbejdet lokalplan aflyses? Hvad er det lige der er sket siden da?
2. Hvorfor skal der laves en lokal lokalplan, der kun omfatter Nr. 7? Hvorfor skal alle ikke have samme rettigheder?
3. Hvorfor bruger kommunen vores fælles personaleressourcer på lige netop denne sag, der klart er ildeset af stort set alle bortset fra bygherren, arkitekten og nogle få der selv bor i sikker afstand af projektet?
4. Hvorfor haster det lige pludseligt så meget, at alle normale processer skal omgås?
5. Hvorfor gå fra 8,5 meter max højde til 10, 11 eller sågar 14 meter? – Vi ønsker vel ikke Aarhus Ø eller Brande tilstande? Og omvendt - Hvorfor ikke 145 meter som på Aarhus Ø?
6. Hvorfor gå fra 45% til 85% i tilladt byggeprocent på Nr. 7? (alle andre huse i området har max 25%)

Aarhus Kommune´s afdeling for Teknik og Miljø, der de seneste år har været ramt af en lang række korruptions- og bestikkelsessager, spiller tilsyneladende også i denne sammenhæng en rolle, hvor de manipuleres til at støtte en enkelt bygherres afsøgning af gevinstmuligheder fremfor at støtte lokalsamfundets bedste. Vi må være nysgerrige: Er det embedsværket? Eller er det de politisk ansvarlige, der står bag prioriteringen? Uanset hvem, har historien desværre vist, at det er nødvendigt at kaste lys over disse sager – Også derude i kanten, hvor der normalt er skygge.


Projektets formål er at skabe en spekulativ gevinst for bygherre
Ejeren af Nordre Strandvej 7 har nu gennem ca. 6 år forsøgt at skabe en spekulativ personlig gevinst uden hensyntagen til lokalmiljøet i Risskov. Der er ikke tale om en bolig som bygherre selv vil bebo.

Det startede efter bogen med at købe eksisterende ejere ud, og herefter er det gået slag i slag med det ene forslag efter det andet. Alle kendetegnet ved, at ikke et eneste har overholdt de gældende regler på området. Det skal retfærdigvis siges, at de også er afvist af kommunen efter massive beboerprotester.

I den forbindelse ved vi alle, at enhver god proces starter med ”ligeværdig dialog i øjenhøjde”. Også på dette område er projektet udtryk for en arrogant holdning. Bygherre og kommune har på intet tidspunkt søgt dialog med hverken naboer eller nærområdet.

Måske bedre resultater for vores fælles byudvikling kan opnås via dialog og gensidig respekt.


Det såkaldte virtuelle ”høringsmøde” den 13. maj var en farce
Det er klart, at et såkaldt virtuelt høringsmøde allerede i kraft af det tekniske set-up forhindrer enhver almenmenneskelig seriøs demokratisk debat.

Perspektivet sættes vel meget godt af selveste byens stadsarkitekt, der jo er mesteren bag fortætningen på Aarhus Ø. Han skulle deltage og præsentere på mødet, men kunne ikke finde ud af, at logge på.

Mange andre helt almindelige borgere i Risskov er selvfølgeligt heller ikke i stand til at etablere det nødvendige tekniske set-up, men for at sætte trumf på, forhindrede kommunen samtidigt på elegant vis, enhver reel debat på mødet. Spørgsmål kunne kun stilles på en såkaldt chat tjeneste, og kommunen svarede kun på ganske få og ”særligt udvalgte” spørgsmål.

En arkitekt fra et arkitektfirma fik taletid omkring nogle tegninger og visualiseringer, som ingen havde set i forvejen, og som heller ikke er publiceret efterfølgende. Han brugte sin taletid på at fremhæve sit projekt, og fremhævede, at banaliteter som konkrete angivelser af højde, bredde m.v. af projektet (altså det vi andre kalder den virkelige virkelighed) – Ikke er særligt vigtigt. Ja faktisk kunne han ikke engang huske om projektet havde kviste i 1. og 2. sals højde!


Trafik & Parkering – Fra slemt til utåleligt
Det står klart for enhver, at 3 butikker og 6 lejligheder på hver mere end 100m2 resulterer i meget trafik og endnu mere parkering. Allerede i dag er parkeringsforholdene omkring Øjenlægen belastet, selvom der kun bor nogle studerende i de 2 lejligheder ovenpå. Men med 2 ekstra butikker og 6 lejligheder, der erfaringsmæssigt har mindst 1,5 pr. husstand, bliver det kaotisk. Kommunen fremfører, at man jo bare kan lade være med at have bil og bruge ”Let- eller snarere sværbanen”, der jo kører til Aarhus en gang imellem, når det ikke regner, sner, er koldt eller blæser. Alle andre kender den pinagtige sandhed – Banen har stort set ingen passagerer, og kan på ingen måde tilbyde den nødvendige fleksibilitet, driftssikkerhed, komfort eller økonomi som den moderne husstand i Risskov ønsker.


Tegninger og fortællinger om det nye projekt er ekstremt fejlbehæftet
Der var som beskrevet ikke udleveret målfaste tegninger i forbindelse af mødet, men selv en kort gennemlæsning af det udsendte materiale afslører en uacceptabel mangel på præcision og åbenhed i det tilgængelige materiale. De anførte højder svinger mellem 10 meter til tagryg (kommunens tal) og 14 meter til tagryg (arkitektens tal), og i parentes skal det bemærkes, at den tilladte max. højde er 8,5 meter.


Konklusion & vejen frem - Det er en ”ommer”
Nabogruppen er enige i, at næsten alle bygninger med stor sandsynlighed vil være pænere end den eksisterende Nr. 7, og anbefaler at skalere projektet ned til de lovlige 8,5 meter højde og en bebyggelsesprocent på 45%.

Vi vil støtte op om og supplere de fornuftige formuleringer fra Grundejerforeningen (GVF), der også har afgivet høringssvar, og konkluderer følgende:

· Vi tager skarpt afstand fra overskridelsen af Ramme 150318CE, der blev vedtaget efter borgermøde på Strandskolen i 2018
· Vi tager skarpt afstand fra at øge max. bebyggelsesprocent fra 45% til 85%
· Vi tager skarpt afstand fra at øge den maksimale højde udover de gældende 8,5 meter.
· Vi støtter, at den nuværende bygning erstattes af en ny tidssvarende bygning der overholder rammerne i den nuværende lokalplan
· Vi hilser en fremadrettet dialog om et tilpasset projekt velkommen

Rikke Edith Hansen René Søgaard Jørgensen
Birkevej 5 Birkevej 5
Ditte Buur Anders Buur Christian Buur
Birkevej 2b Birkevej 2b Birkevej 2b
Lis Rasmussen
Birkevej 5
Claus Bo Nielsen Anne Giessing
Birkevej 2a Birkevej 2a
Anne-Mette Kusk
Nordre Strandvej 1
Anders Geert-Jensen
Nordre Strandvej 12
Kirsten Mikkelsen Flemming Munch
Nordre Strandvej 5a Nordre Strandvej 5a
Christian Selmer Fredsø Jensen
Birkevej 1
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

flemming Munch

Indsendt

28/05/2020 08:34

Sagsnummer

HS4280782

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H168

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00