Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Temaplan for erhvervsarealer

Temaplan for erhvervsarealer


Høringssvar fra Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har med interesse læst forslaget til temaplan for erhvervsområdernes fremtid.
Fællesrådet har tidligere med Lokalsamfundsbeskrivelsen i forbindelse med Kommuneplan 2017 og bidraget til indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning om erhvervsarealer i april 2019 peget på nogle erhvervsområder, der fandtes egnede for modernisering og omdannelse.
Det drejer sig specielt om området mellem Lystrup Station og Sønderskovvej og de stationsnære områder øst for Sønderskovvej mellem Skæringvej/Lægårdsvej og Hovmarken.
Området mellem Lystrup Station og Sønderskovvej er præget af tilfældigt og delvis nedslidt byggeri, og for den østlige side af Sønderskovvej bør byomdannelsen blandt andet omfatte dele af området omkring den tidligere brandstation (op mod Hovmarken) og dele af kvarteret fra Møgelgårdsvej ned mod Lægårdsvej, som helt åbenbart trænger til et løft. Områderne bør udpeges til byomdannelse til lettere erhverv og boliger i en kombination f.eks. med boliger i planer over erhvervsdelen.
Kvarteret bør opfattes som et sammenhængende stationsnært område og vil med beliggenhed og diversitet have potentiale som et attraktivt nyt byområde blandt andet egnet for lettere private og kreative erhverv og for etablering af byggerier, der er åbne for branchefælleskaber og businessparks som det f. eks. er tilfældet med etableringen af OfficeLab på Kirstinelund.
Samlet er det Fællesrådets vision, at der kan via en omdannelse af bolig- og erhvervsarealerne i nærheden af Lystrup Station med tiden kan skabes et tæt multifunktionelt område med et stationsnært fortættet blandet bolig- og erhvervsbyggeri.
Det fremgår af forslaget til temaplan at rammerne for områderne omkring Bygaden og Lystrup Station opretholdes som Blandet bolig og erhverv. Fællesrådet finder dette i overensstemmelse med det ovenanførte.
Hvad angår de stationsnære områder øst for Sønderskovvej skal Fællesrådet i lys af det ovenanførte stille forslag om, at rammebestemmelsen for 270516 ændres fra Erhverv til Blandet bolig og erhverv, ligesom det bør overvejes at inddrage centerområdet 270513 CE i en mere dynamisk mulighed for omdannelse, evt. i en fællesplan for dele af ramme 270510.
Med venlig hilsen
Flemming Larsen
Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Larsen

Indsendt

28/05/2020 19:52

Sagsnummer

HS9034828

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H169

Kontakt

ERHVERV OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Borgmesterens Afdeling

Specialkonsulent Helle Friis

M +45 2332 8551

Vil du vide mere?

Du kan se vores digitale kommuneplan ved at klikke her